Не бихме могли да се съгласим с всички неверни коментари и ...

Не бихме могли да се съгласим с всички неверни коментари и

Собственикът на фермата за лаври в Лозен отрича да цапа

Не бихме могли да се съгласим с всички неверни мнения и неистини, които непосредствено атакуват нашата известност и слагат под въпрос законността на нашите дейности. Това се показва в публична позиция на притежателя на фермата за инсекти в село Лозен-" НАСЕКОМО ", по отношение зародилото напрежение в финалните дни и терзанията на локалните. От компанията макар че декларират своето почитание към жителите и правото им да изразят тяхната позиция и показват подготвеност за разговор с хората от селото. Целта е по кротичък път да бъде показана правилна информация, която свидетелства, че собственикът е спазил всички законови процедури по отношение на опазването на околната среда и най-към този момент, че планът няма да навреди на качеството на живота на локалните по никакъв метод. От " НАСЕКОМО " са безапелационни, че не правят никакви производствени действия на място и към този миг не са внасяли мухи и ларви на обекта, от който не излизат никакви излъчвания (включително миризми и зловония). Те акцентират, че активността им е строго регламентирана и контролирана от БАБХ, както и синхронизирана с условията на европейските структури. Насекомите се изхранват единствено с разрешени от Европейски съюз артикули. В с. Лозен ще бъдат употребявани пшенични трици (вторичен артикул от произвеждане на брашно). Триците са сухи, нямат миризма и се снабдяват от записани мелници. За изхранването на ларвите е неразрешено да се употребяват плът от други животни или инсекти, боклуци от всякакво естество, както и фекална маса и ние строго спазваме тези регулации, акцентира се в позицията. Те отричат при производството да депонират останки от разлагащи се ларви. " Цялата маса на ларвите, които отглеждаме, се употребява за произвеждане на крайни артикули и няма никакви останки (включително и от органична маса). Произвеждаме протеин и масло от инсекти, които се употребяват като съставна част в храни за домашни любимци. Остатъците от производството не престават своя живот като натурален почвен подобрител, употребена от доста български биоферми в България. Нашето произвеждане е безотпадно-с изключение на гореизброените артикули не остават никакви органични или други боклуци. Изключение вършат битовите боклуци, които не са директно обвързвани с производствения развой ", разясняват от компанията. Относно обвиняванията, че домовете на локалното население са нападнати от мухи, те акцентират, че видът мухи естествено се открива в България от няколко години и не е мотив за терзание. Освен това този тип мухи няма интеракция с хора и с човешката среда за разлика от други инсекти. От " НАСЕКОМО " показват, че нито в България, нито в Европейски съюз не съществува възбрана за разполагане на сходни заводи наоколо до обитаеми места. Те твърдят, че съблюдават всички закони, разпоредби и процедури, годни в страната. Компанията е стартирала процеса на кандидатстване през май 2021 година и е завела съответната документи в Регионална инспекция за опазване на околната среда при започване на юни. Екоинспекцията не е открила спънки за активността. Като последваща стъпка, компанията е внесла документите си в настояване на позволение за градеж и смяна в статуса на актуалната постройка в общината в края на септември. На 20 октомври от компанията са изпратили писмо до неправителствената организация Сдружение " Развитие за Лозен " в експеримент да разяснят повече за употребяваните технологии. Те са се обърнали и към кмета на с. Лозен да спомага за провеждането на разговор с локалното население, с цел да имат опция да съобщят достоверна информация за активността си. От фирмата изразяват вяра, че ще могат да проведат рационален диалог с всички заинтригувани граждани със съдействието на локалната власт.

Източник: dnesplus.bg