Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност

    Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност ...

Пари от оперативните програми ще се пренасочат за борба с коронавируса.

    Управляващите органи на оперативните програми да имат възможност да прекратяват процедури и да пренасочват пари за борба с COVID-19, се предлага с проект на постановление на Министерски съвет. Предложението е на вицепремиерът Томисолав Дончев и е публикувано за обществено обсъждане. Да се създаде допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, с оглед пренасочване на финансов ресурс за реализиране на необходимите спешни мерки за справяне с епидемиологичната ситуация заради разпространението на коронавируса. Осигуряването на необходимите средства в тази насока (бел.р. предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение) не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/, пише в доклада на вицепремиерът Дончев.   Проектът въвежда текст, който създава допълнителна възможност за управляващите органи на оперативни програми да прекратяват процедури за предоставяне на БФП, с оглед пренасочване на финансов ресурс за реализиране на необходимите спешни мерки за справяне с епидемиологичната ситуация, в страната. Прекратяването на откритите процедури, чрез подбор, за предоставяне на БФП ще се извършва с мотивирано решение на ръководителя на управляващият орган при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия, с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки за преодоляване на настъпилите последици. Заради извънредната ситуация в страната предлаганият проект на постановление е публикуван за обществено обсъждане в за срок от 14 дни.

Източник: bradva.bg