Най-тежък е гневът на честния човек - ПУБЛИЙ СИР

Най-тежък е гневът на честния човек - ПУБЛИЙ СИР ...

Най-тежък е.


Най-тежък е гневът на честния човек - ПУБЛИЙ СИР

Източник: cross.bg