Националният съвет на БСП прие на днешното си заседание позиция

Националният съвет на БСП прие на днешното си заседание позиция ...

НС на БСП: "Не" на ратификацията на Истанбулската конвенция!.


Националният съвет на БСП прие на днешното си заседание позиция против ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие /известна като Истанбулска конвенция/, съобщи пресцентърът на БСП.

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно, пише в позицията.Още по тематаЧервен блъсък! Станишев и Нинова за третия пол13 яну 2018 14:52112Станишев подкрепи Истанбулската конвенция, дебатът – изкривен13 яну 2018 13:31101Защо Истанбулската конвенция е нещо позитивно?12 яну 2018 21:5647Вицето Симеонов: 8 министри са срещу гей ратификацията!3 яну 2018 15:0064

Форумът е решил БСП да внесе в Народното събрание законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие.

Социалистите ще искат промени в наказателното законодателство за най-строго преследване и наказване на насилниците и да се инкриминират "домашното насилие", "насилствените бракове" и "принудителното съжителство на съпружески начала", както и други строги мерки.

В документа се подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека.

Насилието срещу жените представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова, пише в позицията.

Отчита се, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени.

В документа се подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие.

В документа се изтъква, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват.
 
От БСП отчитат, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин.

В позицията се заявява, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените и последствията от него.

НС на БСП заявява, че подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете.

 
По публикацията работи: Елка Василева

Източник: dnes.bg