Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото

...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото
Коментари Харесай

Разходите за пенсии през 2022 г. са с близо 1,4 милиарда лева повече спрямо 2021 г.

Националният застрахователен институт (НОИ) дава всеки месец информация по отношение на касовото осъществяване на бюджетите на социалноосигурителните фондове, управлявани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното публично обезпечаване (ДОО)

Към 31 декември 2022 година общият размер на регистрираните доходи е 9 991,3 млн. лева, което съставлява 103,2% осъществяване на проекта за годината. Постъпилите доходи са с 887,2 млн. лева повече спрямо края на 2021 година

Общо регистрираните разноски възлизат на 18 108,4 млн. лева или 99,3% от заложените в проекта за годината. Те са със 793,9 млн. лева повече спрямо миналата година.

В структурата на общите разноски максимален дял заемат тези за пенсии. За цялата 2022 година те са в размер на 15 634,7 млн. лева, което е 100,8% от авансово плануваното. Разходите за пенсии са с 1 385,3 млн. лева или с 9,7% повече по отношение на дванадесетте месеца на 2021 година

За погашение на добилата известност като „ коронавирус добавка “ сума от 60 лева към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лева Тези средства не са планувани в бюджета на ДОО за 2022 година и са от сметката за непознати средства на Национален
Всичко за Вашата сватба
осигурителен институт, разкрита на съображение Постановление на Министерски съвет № 479 от 2021 година

За еднократни добавки от 75 лева на имунизираните пенсионери са изразходвани 57,0 млн. лева Тези средства също не са планувани в бюджета на ДОО за 2022 година и са от сметката за непознати средства на Национален осигурителен институт, разкрита на съображение Постановление на Министерски съвет № 474 от 2021 година

За погашение на спомагателни обезщетителни суми за разликата до размера на прихода от пенсии през декември 2021 година са изразходвани 101,9 млн. лева, дължими за интервала от януари до юни 2022 година

За погашение на така наречен „ великденска добавка “ от 70 лева на всеки пенсионер са изразходвани 143,5 млн. лева

За погашение на така наречен „ коледна добавка “ от 70 лева на всеки пенсионер са изразходвани 140,3 млн. лева

Следващата по значителност и величина група разноски в консолидирания бюджет на ДОО са разноските за погашение на парични компенсации и помощи по Кодекса за обществено обезпечаване, които към 31 декември 2022 година са в размер на 2 162,7 млн. лева или 94,6% осъществяване на проекта за годината. Отчетените разноски за годината са с 65,9 млн.
Всичко за Вашата сватба
лева повече по отношение на 2021 г.

Общият размер на регистрираните прехвърляния (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към края на 2022 година е 8 041,7 млн. лева

Учителски пенсионен фонд

Отчетените доходи в Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2022 година са в размер на 97,9 млн. лева, което съставлява 92,9% по отношение на авансово плануваното. Постъпилите доходи са с 5,5 млн. лева повече спрямо миналата година.

Общо регистрираните годишни разноски на Учителския пенсионен фонд са в размер на 69,7 млн. лева, което съставлява 83,2% осъществяване на проекта за годината. Извършените разноски са с 16,8 млн. лева повече по отношение на тези през 2021 година

Фонд „ Гарантирани вземания на служащите и чиновниците “

Отчетените доходи към края на предходната година са в размер на 2 279,3 хиляди лева, което съставлява 91,2% осъществяване на проекта за 2022 година Постъпилите доходи са с 583,4 хиляди лева по-малко спрямо предходните дванадесет месеца.

Общо регистрираните разноски са в размер на 1 220,6 хиляди лева, което съставлява 25,7% осъществяване на проекта за годината. Извършените разноски са с  2 658,5 хиляди лева по-малко спрямо 2021 г.
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg