Народните представители да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение ...

Народните представители да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение

Последни дни на парламента, депутатите приемат спешни промени

Народните представители да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правосъдната власт, планува седмичната проектопрограмата, оповестена на интернет страницата на Народното събрание, съобщи Българска телеграфна агенция.

В проектопрограмата е и второ гласоподаване на промени в Закона за медиацията, както и в Гражданския процесуален кодекс. Очаква се националните представители да обсъдят на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защитата и въоръжените сили на България.
-->
Проектопрограмата включва и план на решение за предоставяне на единодушие за увеличение на акционерното присъединяване на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развиване. Народните представители се чака да прегледат на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за ръководство на етажната благосъстоятелност.

В проектопрограмата е също по този начин първо гласоподаване на промени в Закона за комерсиалния указател и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в Закона за държавните запаси и военновременните ресурси.

За четвъртък е планувано първо четене на пет законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Очаква се националните представители да обсъдят на второ четене промени в Закона за горите. В проектопрограмата е първо гласоподаване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбрана от домашното принуждение, както и второ гласоподаване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и учебното обучение.

Очаква се депутатите да обсъдят план на решение за оповестяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 година и другите републики на някогашния Съветски съюз с вносители Стоян Михалев и група национални представители, и план на решение за оповестяване на Големия апетит - Гладомор в Украйна през 1932-1933 година за геноцид, импортиран от Екатерина Захариева и група национални представители.

Проектопрограмата планува първо гласоподаване на Законопроект за неплатежоспособност на физическите лица и на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронното ръководство.

В проектопрограмата за петък е законопроект за изменение и допълнение на Закона за одобрение на Протокола за авансово осъществяване на Споразумението по отношение на Единния патентен съд. Предвижда се депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за пътищата. Проектопрограмата включва второ гласоподаване на Законопроект за отбрана на лицата, подаващи сигнали или обществено оповестяващи информация за нарушавания.

Очаква се националните представители да гласоподават на първо четене промени в Закона за достъп до социална информация. В проектопрограмата е и Национална тактика за младежта 2021-2030 година и план на решение.

Парламентът да изслуша служебния министър на външните работи Николай Милков по отношение на следващия случай на физическо посягане над българи и български жители в Република Северна Македония, планува още проектопрограмата.

Източник: standartnews.comКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg