Намаляваме заплатите на тримата експерти от Надзорния съвет в Българската банка ...

Намаляваме заплатите на тримата експерти от Надзорния съвет в Българската банка

Намалиха заплатите на трима наши банкери от 10 000 на 2 000 лева

" Намаляваме заплатите на тримата специалисти от Надзорния съвет в Българската банка за развиване пет пъти – от 10 хиляди на 2 хиляди лв., т.е. 5 пъти, тъй като Българската банка за развиване не работи добре и не се ръководи дейно “. Това разгласи министърът на нововъведенията и растежа Александър Пулев в изявление за " Още от деня “ по Българска национална телевизия довечера, като добави, че в надзора на банката работят интелигентни хора, с биографии, само че с този ход министерството като принципал насочва ясно обръщение, че желае по-добри резултати и по-добър надзор.

" За цялата календарна 2022 година заложената цел на банката са кредити в размер на 342 млн. лева. за компаниите, а към края на август ББР е подкрепила бизнеса с едвам 60 млн. лева. Към момента осъществяването е доста едва и моята оценка е Слаб 2. Пишем двойка на Надзорния съвет и понижаваме заплатите им “, добави Пулев.

Той заяви, че от понеделник, 19 септември, в ББР тече одит от Сметната палата. " Такъв одит се случва за първи път от 15 години – откогато ББР е основана ", означи министърът и акцентира, че рекомендациите на този одит би трябвало да се изпълнят от идващия министър на нововъведенията – принципал на банката.

" Ще предложим нови хора в Надзорния съвет на ББР, които имат нужната подготвеност и визия, с цел да работи банката по-добре. Основната цел ще бъде да се подкрепят по-целенасочено микро-, дребните и междинни предприятия, които са гръбнакът на стопанската система “, сподели министърът.

Той разгласи, че изрично няма да се трансформира лимитът от 5 млн. лева. за разпределяне на кредит. В момента междинната сума за разпределяне на кредит е 350 000 лева., разясни той и сподели, че би трябвало да се разшири продуктовият портфейл на банката.

По думите му, Министерството на нововъведенията и растежа създава две ограничения, с които да се усъвършенства работата в институцията. Първата е да се насърчи съфинансирането, като ББР взе участие като съкредитор по огромни експозиции, само че единствено и само при изискване, че те се ръководят от друга огромна интернационална институция, която да бъде водеща и с безспорна известност. Втората мярка е да се насочат част от кредитите през обществените пазари, в това число Фондовата борса.

" На тези пазари цялата информация и документи по кредитите, облигациите, договорите ще бъдат обществени. Ние сме за чисти и транспарантни процеси. Не желаеме тези контракти да бъдат заключени някъде в някое чекмедже или списък, а да са забележими и обществено налични “, добави министърът концепцията на МИР за ориентиране на част от кредитите на ББР към

Източник: varna24.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg