Намалява населението от основните три етнически групиРомите имат по-малка продължителност ...

Намалява населението от основните три етнически групиРомите имат по-малка продължителност

15% от хората в страната не са българи

Намалява популацията от главните три етнически групи
Ромите имат по-малка дълготрайност на живота

15 хиляди са помаци, а 1643 са власи

Над 15% от хората в страната не са от българската етническа група, демонстрират данните от преброяването на популацията, което беше направено през предходната година.Общият брой на популацията в страната е 6 519 789 души. От българската етническа група са 5 118 494 души, или 84,6% от далите отговор на въпроса от кой етнос са, оповестиха от Национален статистически институт. Към турската етническа група принадлежат 508 378 души, или 8,4% от далите отговор. Към третия по бройка ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4% от далите отговор. Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1,3%.

В преброяването всеки има право самичък да дефинира своята етническа група и майчин език. В анкетните карти е имало и вероятни отговори - “не мога да дефинира ” и “не имам предвид ”. 16 хиляди са дали отговор, че не могат да кажат етническата си група, 64 хиляди са показали, че не желаят да отговорят. Данните за етноса в страната се събират единствено с броене на популацията, един път на 10 години, тъй като със закон се дава право на анкетьорите да задават такива въпроси.

И в трите съществени етнически групи - българска, турска и ромска, броят на популацията понижава през последните 10 години. Но нарастват чужденците в страната. Например руснаците от 10 хиляди през 2011 година са се нараснали на 14 хиляди, само че преброяването беше направено преди войната в Украйна.

Характерният за последните десетилетия развой на застаряване на популацията визира в най-голяма степен хората от българската етническа общественост. В тази група делът на популацията над 65 години е най-голям - 25%, при 19,8% и 7,3% надлежно за турската и ромската група. Сред трите съществени етнически общности най-голям е делът на младото население (0-14 години) при ромите - 26,6%. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (13,8%) и най-нисък е този дял при българската общественост - 12%.

Една трета (33,1%) от хората, които не могат да дефинират своята етническа принадлежност, и една пета от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 години. Причината за тези резултати, е че родителите им не желаят да ги дефинират по етническа принадлежност.

Има основни разлики в образованието на популацията по етническа принадлежност. Докато при българите над седем години 79,7% са с високо обучение (29,2% с висше и 50,5% със средно), то при популацията от турската етническа група с високо обучение са 44% (8,1% с висше и 35,9% със средно), а при ромския етнос делът на този индикатор е 15,2%, надлежно 0,8% с висше и 14,4% със приблизително обучение.

От хората над 15 години в никакъв случай не са посещавали учебно заведение 0,3% от българите, 1,9% от хората от турската етническа група и 6,4% от ромите.

Грамотността се дефинира като умеенето да се чете и написа с схващане на прочетеното и написаното. По време на преброяването 11,8% от ромите на възраст над 9 години са необразовани. Този дял е 3,4% и 0,5% надлежно за турската и българската етническа група.

Има обилни разлики по повод на присъединяване на пазара на труда на хората от другите етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 години при българската етническа група, където заетостта е 66,8%, а най-нисък е този индикатор при ромите - 21,6%. Безработицата също е най-висока измежду ромите. Повече от половината (51,2%) от ромите са били безработни по време на преброяването.

Има марсианци и от планетата Мелмак
Един е споделил, че е табуретка
При преброяването на популацията има човек, който е показал, че се дефинира като табуретка. Такива отговори на зевзеци обаче са малко, обясниха от Национален статистически институт. При преброяването всеки има право самичък да се дефинира като етническа група и майчин език. Хората имат право да кажат, че са марсианци или пък идват от планетата Мелмак, където е роден телевизионният воин Алф. При преброяването не липсват такива отговори, само че те не са доста на брой.

Анкетьорите, които са създали преброяването, са били подготвени да записват тъкмо каквото им кажат хората, тъй като това е главният принцип при всяко броене - човек самичък би трябвало да дефинира етноса си. Затова даже анкетьорът да вижда, че пред него стои българин, в случай че той каже, че е извънземен, тъкмо това би трябвало да бъде записано в анкетната карта. 16 хиляди души са дали доста разнородни отговори за етноса си и по тази причина не са групирани в някоя съответна група.

Най-голям дял на хората над 65 година има при юдейското изповедание
Жените са по-вярващи от мъжете
Вярата понижава56% от дамите и 44% от мъжете са дали отговор, че са религиозни.

Жените са по-вярващи от мъжете, демонстрират данните от преброяването на популацията. Само 3 млн. души, или 51,4% от популацията в страната са споделили, че са религиозни. 56% от дамите и 44% от мъжете са дали отговор, че са религиозни. 24,7% са показали, че не са религиозни, 13% са дали отговор, че не могат да се дефинират, а 11% не са желали да отговорят.

При предходното броене, направено преди 10 години, 64% от хората са дали отговор, че са религиозни. Оказва се, че през последните години понижава не единствено популацията на страната, а и вярата на хората.

С християнско изповедание са 4,219 млн. души, и или 71,5% от далите отговор на този въпрос. 639 хиляди са мюсюлманите, 1736 са с юдейско изповедание, а 6304 са с друго. Че нямат изповедание са декларирали 305 хиляди души, а 773 хиляди, или 8% от популацията, са показали, че не желаят да отговорят. Спрямо предходното преброявате има растеж единствено при хората с мюсюлманско и юдейско изповедание, а при всички останали има спад.

Любопитно е, че максимален е делът на хората над 65 години при тези с юдейско изповедание. 28,6% от хората в тази група са на възраст над 65 години. От хората с християнско изповедание 26,6% са на възраст над 65 години.

Същевременно максимален е делът на младите при мюсюлманите - 12,9% от хората в тази група са под 14 години.

От хората, които са се определили, че са от българската етническа група, 3,9 млн. са източноправославни, 108 хиляди са мюсюлмани, 34 хиляди са протестанти, а 190 хиляди са споделили, че не могат да се дефинират.

При хората от турската етническа група 89,1% са мюсюлмани. От ромите 76 хиляди души, или 29%, са източноправославни, 11,6% са мюсюлмани, 12,4% са протестанти, а 9,3% са споделили, че не желаят да отговорят.

Източник: trud.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg