Над 112 хиляди ученици от седми и десети клас ще ...

Над 112 хиляди ученици от седми и десети клас ще

112 хиляди ученици на външно оценяване днес по математика

Над 112 хиляди възпитаници от седми и десети клас ще се явят през днешния ден на национално външно оценяване по математика.

За 150 минути седмокласниците би трябвало да решат 23 задания. 18 от тях изискват изтъкване на един правилен отговор от четири вероятни. Две са с къс свободен отговор - числов, символен или вербален. Три задания изискват уголемен свободен отговор – да се опише и аргументира осъществяването на избрана математическа задача.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задания, от които 15 са с избираем отговор, а две - с уголемен свободен отговор с нужните обосновки. Изпитът не престава 90 минути.

Учениците би трябвало да пишат с черен химикал.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат оповестени до 28 юни т.г.

Оценката от НВО в VII клас се употребява като балообразуващ детайл при приема на възпитаници в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените учебни заведения кандидатстват за местата от спомагателния план-прием за продължение на образованието си във втори гимназиален стадий.

Източник: moreto.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg