На работа в област Варна през периода януари-септември 2021 г. ...

На работа в област Варна през периода януари-септември 2021 г.

Във Варненска област през деветте месеца на 2021 г. са започнали работа над 10 хил. безработни

На работа в област Варна през срока януари-септември 2021 година са постъпили 1 0664 безработни лица. Само през месец септември в претовареност са включени 774 безработни лица. На първичния трудов пазар реализация са намерили  82% от общия брой почнали работа лица. В бюрата по труда продължиха дейностите за устройване на работа на лицата от накърнимите формации на маркета на труда. Трудова реализация са намерили 71 младежи до 29 година възраст. Преходите в претовареност на младежи са 9,2% от всички осъществени през месеца преходи в претовареност. През септември 2021 година на работа са устроени и 72 дълготрайно безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година). През септември 2021 година в бюрата по труда от региона са декларирани 9 4 7 работни места. На първичния пазар са оповестени 8 30 работни места. Най-много от декларираните през септември работни позиции са от сферата на търговията (201). Следват образованието (170), преработващата индустрия (98), хотелиерството и ресторантьорството (94) и други По стратегии, ограничения за претовареност и по схеми на Оперативна стратегия „ Развитие на човешките запаси ” са оповестени 117 работни места . От началото на годината броят на записаните безработни е намалял с 6076 лица. В края на септември 2021 година нивото на безработица във Варненска област се откри на 2,9%. Регистрираните безработни са 6418, със 133 по-малко по отношение на август 2021 година Спрямо същия срок миналата година нивото на безработица е с 2,1  процентни пункта по-ниско, а записаните безработни са с 4716 по-малко. В град Варна броят на записаните безработни в края на месец септември 2021 година е 3095 . Равнището на безработица в града е 1,8%. На годишна база, по отношение на септември 2020 година, се регистрира спад с 1,8 процентни пункта на ниво на безработица и с 3137 безработни лица по-малко. Равнището на безработица е на база брой безработни, записани в бюрата по труда, към стопански дейните лица (15-64 г.), открити при Преброяване 2011 г.

Източник: dnesplus.bg