На последното си заседание кабинетът Петков отпусна 577.6 млн. лв. ...

На последното си заседание кабинетът Петков отпусна 577.6 млн. лв.

На последното си заседание кабинетът отпусна 577.6 млн. лв.

На последното си съвещание кабинетът " Петков " отпусна 577.6 млн. лева. Половината от парите са в областта на образованието, а друга огромна част - за планове на общините, измежду които и такива за ВиК.

Правителството утвърди разпределението на спомагателните 150 млн. лв. от актуализацията на бюджета за общини и министерства, които финансират просветителни институции.

Средствата са за увеличение на заплатите и за компенсиране на нарасналите разноски за прехрана и храна в системата на предучилищното и учебното обучение. С част от тях от 1 септември 2022 година ще бъдат увеличени заплатите на учителите с 5%, а на непедагогическия личен състав в детските градини и учебните заведения - с 4 на 100.

Общините ще получат 102.3 млн. лева., Министерството на образованието и науката - 10.4 млн. лева., Министерството на културата - 1.4 млн. лева. и Министерството на младежта и спорта - 400 хиляди лева.

С 35.5 млн. лева. ще се добавят средствата за национални стратегии за развиване на образованието.

С друго разпореждане кабинетът отпуска 2.736 млн. лева. за заплати и командировки на просветителни медиатори и обществени служащи. Това е предплатено заплащане за юли, август и септември за 652 учебни заведения, включени в националната стратегия " Подкрепа на просветителните медиатори и обществените служащи ".

Чрез тази нова стратегия са обезпечени възнагражденията на медиаторите до края на 2022 година. Тя бе основана, с цел да продължи тяхната работа, откакто в края на юни завърши финансирането по план " Подкрепа за триумф ", показват от държавната пресслужба. Част от средствата са и за работа с родителите на учениците от учебни заведения с централизация на възпитаници от уязвими групи.

Други 12 203 лева. се дават на общините за подкрепяне на екипите за обсег, които работят по Национална стратегия " Заедно за всяко дете ".

Държавните висши учебни заведения и научните организации ще получат 5.2 млн. лева., с цел да усилят докторантските стипендии от 750 на 1000 лева., реши кабинетът. Повишението беше заложено при актуализацията на бюджета. Повече пари ще вземат 3259 докторанти в постоянна форма на образование в държавни университети и на 223 докторанти в постоянна форма на образование в научни организации.

Със същото разпореждане на държавното управление се дават и 1.8 млн. лева. за нарастване на отпусканите от страната средства за наеми и хранене в 34 студентски общежития и 20 стола, ръководени от " Студентски столове и общежития " ЕАД. В резултат на това през идната академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си равнища, а отстъпката в студентските столове на сдружението ще се увеличи.

Минималната заплата за учител във виеше учебно заведение се усилва от 1300 на 1500 лв. със задна дата от 1 юли 2022 година За задачата държавното управление отпусна още 20 млн. лв. за възнагражденията на университетския състав в държавните университети. Парите ще бъдат употребявани за повишение на заплатите както на асистентите, по този начин и на останалите преподаватели.

Допълнителните 20 млн. лева. ще бъдат предоставени на 33 държавни висши учебни заведения с общо 11 512 души научен състав, включително 1956 асистенти. Средствата ще бъдат разпределени измежду университетите след реализирано единодушие със Съвета на ректорите на висшите учебни заведения в Република България и синдикатите във висшето обучение.

Правителството утвърди и спомагателни разноски по бюджета на Министерството на стопанската система за потребностите на Комисията за отбрана на потребителите в размер на 99 600 лв.. От известието се схваща, че парите са за възнаграждение на действия на личен състав по извънтрудови връзки. Става въпрос за действия по надзор по програмата за краткотрайна протекция на бежанците от Украйна.

Източник: econ.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg