На ниво ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия ...

На ниво ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия

Европа надмина поставената си цел за ВЕИ енергия през 2020 г.

На равнище Европейски Съюз делът на брутното извънредно ползване на енергия от възобновими източници (ВЕИ-та) доближи 22% през 2020 година. Това е с 2 процентни пункта над задачите за 2020 година, стана ясно от представентие през днешния ден статистически данни на Евростат. Това е огромно достижение и значим крайъгълен камък по пътя на Европейски Съюз към климатичн индиферентност през 2050 година. От данните се вижда, че страната ни е преизпълнила ВЕИ задачите си за 2020 година У нас 23,3% от крайното енергийно ползване е било от зелени източници. При разглеждане на националните цели 26 страни членки на Европейски Съюз съумяха да ги реализиран, а множеството даже ги надвишават през 2020 година Държавите членки, които доста надвишиха задачите си за 2020 година, бяха Швеция, Хърватия (и двете с по 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта). Директивата също по този начин дефинира национални цели за 2020 година, които са избрани, като се вземат поради отправната точка и общия капацитет за възобновими източници във всяка страна. За разлика от тях Франция не съумя да извърши заложената си за 2020 година цел за каузи ма възобновимите енергийни източници с 3,9 процентни пункта. С повече от половината от брутното извънредно ползване на енергия от възобновими източници, Швеция е с надалеч най-голям дял измежду членките на Европейски Съюз през 2020 година (цели 60%), изпреварвайки Финландия (44%) и Латвия (42%). В противоположния завършек на скалата с най-нисък дял на възобновимите енергийни източници са Малта (11%), следвана от Люксембург (12%) и Белгия (13%). Повече и подробни данни за постигнатите цели може да се. За България задачата е постиганата, заради редица фактори, разясняват енергийни специалисти. В страната ни бяха въведени солидни преференции за соларни и вятърни централи. Също по този начин и потреблението на биомасата е главен фактор, посредством който страната ни съумява да реализира заложените ВЕИ цели. В идващите 10 години, предвид на политиките на Европейски Съюз, обаче задачата към този момент ще бъде доста по-висока от в началото плануваните 27% зелена енергия

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg