На днешния 10 октомври се отбелязва Деня на българските архивисти.

На днешния 10 октомври се отбелязва Деня на българските архивисти. ...

Държавната агенция Архиви представи дигитална колекция Българска фотография.


На днешния 10 октомври се отбелязва Деня на българските архивисти. По този повод в Държавната агенция "Архиви" беше представена новата дигитална колекция Архив „Българска фотография“. Обявена беше публично богата палитра от фотоматериали в обем от 682 албума, запечатали основни моменти от обществено-политическия, духовния и всекидневния живот на страната.

Фотодокументите се съхраняват в Централния държавен архив и към днешна дата вече са дигитализирани над 92 000 страници от албумите. От днес на сайта на агенция "Архиви" са достъпни в електронен вид 400 000 копия на бившето предприятие „Българска фотография" за периода 1945 - 1992 година.
Михаил Груев - председател на Държавната агенция "Архиви": На практика днес ние пускаме в обръщение най-големият снимков масив в дигитален вид, който съществува в държавата. Разбира се, това са снимки, които носят "духа на времето". Това са снимки, които са правени и с пропагандна цел, основната част са посветени на така нареченото социалистическо строителство.
Но покрай тях, казва Михаил Груев, е и ценният масив от снимки за условията на труд и отдих или от търговската мрежа от онова време, например. А последният етап от албумите е цялата турболенция в годините на прехода.

Така - от Днешния ден на архивиста насетне - всички ние, хората, журналистите, историците и любителите на миналото ще можем да разглеждаме не само от България, но и от всяка точка на света редица вълнуващи моменти от близкото минало.

Източник: bnt.bg