На днешната пресконференция на ГЕРБ многократно беше внушено, че в ...

На днешната пресконференция на ГЕРБ многократно беше внушено, че в

Атанас Пеканов: ГЕРБ подклаждат с лъжи страховете на хората

На днешната конференция на ГЕРБ неведнъж беше внушено, че в ПВУ е заложено затварянето на държавния Топлоелектрическа централа Марица Изток 2 през 2026 година

За страдание, макар обилните позовавания на текста на Плана, качен на от ГЕРБ показват по какъв начин дяволът чете Евангелието.

Господин Борисов има поради плануваното в Плана подкрепяне за построяване на парогазова централа с мощ най-малко 1.0 Гранични войски, която да замести въглищни мощности. Единственото условие към централите, които биха се възползвали от тази опция, е да са във въглищните райони на страната. Никъде не е посочено, че това ще бъде държавният Топлоелектрическа централа Марица Изток 2-в противен случай, това може би ще е финалната работеща на въглища централа в България. Кои мощности ще бъдат заменени с парогазови не сме определили. Това ще зависи от последващите тръжни процедури и кандидатстване за построяване на новата газова мощ.

Напомням, че доста сложен консенсус беше реализиран със синдикатите в многобройните ни диалози, в това число през предходната седмица, когато посрещнахме служащите в Министерски съвет-точно с цел да ги уверим, както е разписано и в Плана, че не се залага затваряне на държавния Топлоелектрическа централа. Смятам за доста опасно да се взривява още веднъж тематиката за краткосрочни политически облаги.

Считам за неетично да се злоупотребява с терзанията на обществото в името на няколко гласа повече на избори. ГЕРБ знаят какъв брой съществени за бъдещето на България казуси са подминавали с години от боязън. А в този момент подклаждат с неистини страховете на хората.

Атанас Пеканов, Фейсбук

Източник: frognews.bg