На 24 ноември Националният статистически институт изнесе поредния дял от ...

На 24 ноември Националният статистически институт изнесе поредния дял от

Преброяване 2021: 84,6% се определят като българи, 71,5% са християни

На 24 ноември Националният статистически институт изнесе следващия дял от данните след преброяването през 2021 година

Новите инфографики обгръщат обществената, етническата и религиозната принадлежност на популацията в България. От Национален статистически институт напомнят, че тази статистика разчита единствено и само на отговорите, предоставени по време на преброяването.
Етническо систематизиране  Снимка: Национален статистически институт
84,6% или 5 118 494 от преброилите се декларират, че се самоопределят като българи, което отбелязва леко понижение в съпоставяне с 2011 година - с 0,2 %.

Втората по бройка етническа група съгласно преброяването е турската. Като турци са се самоопределили 8,4% или 508 378 души. И тук има спад в относителния дял, тъй като при преброяването от 2011 година процентите са били с 0,4 нагоре.

Трета е ромската етническа група с 4,4% . Това значи, че 266 720 от преброилите се са се определили като роми. Намалението е с 0,5 % в съпоставяне с 2011 година

79 006 души или 1,3% са се отбелязали в графата " Други " - арменци, руснаци, украинци, помаци, като помаците са най-големият дял тук.

При децата до 14-годишна възраст обаче картината е малко по-различна, тъй като там за българчета са се определили 78,7 на 100 . 9 на 100 са се причислили към турската етническа група, а 9,1 на 100 - към ромската.

1,6% са показали, че не желаят да отговорят на този въпрос.

Майчин език
85,3 на 100 - толкоз от участниците в преброяването споделят, че майчиният им език е български. Турският е майчин за 8,7% , а ромският - за 3,9% .

1,1% показват, че майчиният им език е различен. 0,2% декларират, че не могат да дефинират майчиния си език, 0,8% не желаят да отговорят на този въпрос.

Кои етноси къде живеят и каква е заетостта им на пазара на труда?
Българският етнос съгласно броене доминира във всички области като се изключи Разград и Кърджали , където доминира турското население. Концентрирани турски общности има и в Шумен, Силистра и Търговище .

Турската етническа група обаче, по данните на Национален статистически институт, е най-слабо наранена от урбанизацията и не престава да живее най-вече в селата и по-малките обитаеми места. Ромите остават отмерено разпределени в цялата страна, като максимален е делът им в Сливен, Монтана, Шумен, Добрич и Ямбол .

Най-високата претовареност на лица от 15 до 64 години е измежду българското население - 66,8 на 100 .

Най-нисък за тази възрастова група е процентът при ромската етническа група - 21,6% . Именно там е най-голяма и безработицата - 51,2% декларират, че са безработни.

Сравнително висока е и безработицата при турското население - 20 на 100 .

62,6 на 100 от ромите сред 15 и 29 години декларират, че нито учат, нито работят. При турците този % е 38 на 100 , а при българите - 17,5 на 100.

Вероизповедания  Снимка: Национален статистически институт
71,5% или 4 219 270 души са се самоопределили като християни. 97 % от този дял се причисляват към православното християнство, а останалите 3 % - към католицизъм, протестантство и арменско апостолическо християнство.

10,8% декларират себе си като мюсюлмани, 1736 души са показали, че принадлежат към еврейската вяра. 6451 души декларират, че изповядват друга от тези вяра.

5,2% показват, че нямат никакво изповедание. 4,4 на 100 декларират, че изпитват усложнения да заявят религията си, а 8 на 100 - че не желаят да я споделят.

51,4% означават, че са религиозни, като процентът на вярващите дами е по-голям от този на религиозните мъже.

Източник: webcafe.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg