Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на

...
Младежкият център ще подпомага и подобрява качеството на живот на
Коментари Харесай

Международен младежки център Бургас: С грижа към младежта

Младежкият център ще подкрепя и усъвършенства качеството на живот на младежите на възраст сред 15 и 29 години посредством неофициални интензивности и образования. Финансирането за построяването, интензивностите и заплатите на експертите, към този момент работещи по стратегиите на центъра, е към 4.7 млн. лева Осигурено е по ФМ на ЕИП. Строителството на постройката стартира през 2021 година, а след спиране заради високите цени на строителните материали се чака да завърши в края на това лято. Първоначално реализатор на строителните работи е консорциум, в който влиза компания с задатъци от Автомагистрала " Хемус ", а довършването е поверено на бургаската " Термал инженеринг ".
След като, до края на тази година ще има нов и съвременен интернационален юношески център. По образеца на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и нововъведения (ПГКПИ) бъдещият център е самодейност на община Бургас. Разбира се, въпреки и да са в квартал " Меден рудник ", те са предопределени за всички деца и младежи. Все отново изборът на квартала не е инцидентен - смята се, че той е с максимален брой деца, а по данните от преброяването през 2021 година област Бургас е на второ място по дял (15.3%) на младото население под 14 години.
Младежкият
център ще подкрепя и усъвършенства качеството на живот на младежите на възраст сред 15 и 29 години посредством неофициални интензивности и образования. Финансирането за построяването, интензивностите и заплатите на експертите, към този момент работещи по стратегиите на центъра, е към 4.7 млн. лева Осигурено е по ФМ на ЕИП. Строителството на постройката стартира през 2021 година, а след спиране заради високите цени на строителните материали се чака да завърши в края на това лято. Първоначално реализатор на строителните работи е консорциум, в който влиза компания с задатъци от Автомагистрала " Хемус ", а довършването е поверено на бургаската " Термал инженеринг ".
След като, до края на тази година ще има нов и съвременен интернационален юношески център. По образеца на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и нововъведения (ПГКПИ) бъдещият център е самодейност на община Бургас. Разбира се, въпреки и да са в квартал " Меден рудник ", те са предопределени за всички деца и младежи. Все отново изборът на квартала не е инцидентен - смята се, че той е с максимален брой деца, а по данните от преброяването през 2021 година област Бургас е на второ място по дял (15.3%) на младото население под 14 години.

Изграждането на центъра започва през 2021 година след социална поръчка за 2.11 млн. лева без Данък добавена стойност, само че през март 2022 година то бе замразено заради преустановяване на поръчката в резултат на отхвърли на строителя да го приключи за конкурсната сума. Причината - нарасналите цени на строителните материали. Така при започване на тази година бе оповестена нова поръчка с планирана стойност 2.03 млн. лева без Данък добавена стойност и към този момент се правят строителни работи. Очакванията са центърът да бъде приключен преди края на 2023 година
Финансирането за построяването, интензивностите и заплатите на експертите, към този момент работещи по стратегиите на центъра, е към 4.7 млн. лева Осигурено е по ФМ на ЕИП. Източник: Община Бургас Център на младежта
Младежкият център се осъществя по стратегия " Местно развиване, понижаване на бедността и усъвършенствано включване на уязвими групи ", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021 година Тя се ръководи от дирекция " Външни европейски стратегии " към Министерството на образованието и науката, планът за центъра се осъществя взаимно с община Рейкявик, Исландия.
Реклама
Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет " Строителство, вложения и районно развиване " в община Бургас, изясни за " Капитал Градове ", че " дейностите на центъра са ориентирани към подкрепяне и възстановяване качеството на живот на младежите на възраст 15 - 29 години посредством неофициални културни и просветителни действия, поощряване на гражданската интензивност, професионално и креативно насочване и възстановяване на интернационалното младежко съдействие. Екипът му към този момент работи и реализира интензивности по осведомителни акции и срещи с целевите групи от младежи.
Строителството на постройката е общо към 3 млн. лева Източник: Община Бургас
От локалната администрация описаха, че са планувани и действия с предпазен темперамент, свързани с понижаване на риска от отпадане от просветителната система, предварителна защита на зависимости, подкрепяне на младежи със усложнения, такива от етнически малцинства, както и младежи, живеещи в дребни и отдалечени обитаеми места към Бургас.

По плана ще се акцентира и на реализирането на районни, национални и интернационалните обмени с сътрудници, като основна ще бъде работата с отдела по обучение и юношески действия към общината в Рейкявик, а също по този начин и с останалите юношески центрове из страната.

Според община Бургас с реализирането на този значим за младежите в град Бургас план ще се основат подобаващи условия за неофициална среда, в която да се откриват просветителни партньорства сред младежи и експерти. Ще се даде опция за неофициално обучение в областите на демократичните полезности, обществените права на индивида, както и младежкото присъединяване. " Чрез включването на младежи от уязвими групи ще се сътвори локален модел за интензивно и динамично младежко общество. "
Очакванията са постройката да бъде приключена до края на годината. Източник: Община Бургас Реклама Строителство на два пъти
Бъдещият юношески център се построява на общински терен над 3900 кв.м наоколо до приблизително главно учебно заведение " Петър Росен " и близо до болница " Бургасмед " в квартал " Меден рудник ". По план към 1150 кв.м е застроената повърхност на постройката, която е планувано да бъде на три равнища. От община Бургас обясниха, че на партерно равнище се планува центърът да има пространства, предопределени за осъществяване на конференции, семинари, срещи и неофициални просветителни действия.

Инж. Коралска разкри, че ще има " голяма многофункционална зала за към 180 души ", която ще може да бъде преграждана, с цел да се употребява за повече от една интензивност по едно и също време. На второ равнище се плануват служебни пространства за обезпечаване действието на центъра, а на третото равнище се планува леглова база за настаняване на гост-лектори и участници от национални и интернационалните обмени. По думите на Коралска в стаите за настаняване ще могат да отсядат до към 40 души.
Младежкият център се осъществя по стратегия " Местно развиване, понижаване на бедността и усъвършенствано включване на уязвими групи ". Източник: Община Бургас
Тя разкри, че общата стойност на финансирането по плана ведно с интензивностите, които към този момент се реализират, както и възнагражденията на експертите, които са част от екипа на центъра, е към 4.7 млн. лева Според нея строителството на постройката е общо към 3 млн. лева

То стартира през 2021 година след. " заради това, че са нужни основни промени в изискванията " ѝ, което е видно от документите от осведомителната платформа на Агенцията за публични поръчки (АОП).
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg