Митница Столична продава на търг 637 фотоволтаични панела и 1380

Митница Столична продава на търг 637 фотоволтаични панела и 1380 ...

Агенция Митници продава на търг 637 стари фотоволтаични панели.Митница Столична продава на търг 637 фотоволтаични панела и 1380 монтажни елемента за тях, съобщиха от Агенция "Митници". Стоките са отнети в полза на държавата след като са задържани през 2011 г. Санкцията на митниците е потвърдена от съда в края на 2015 г.

Началната тръжна цена за панелите е 86 632 лева, а на монтажните елементи - 24 840 лева. Стоките са разделени в групи от по 13 панела или по 26 монтажни елемента, а участниците могат да наддават за една, няколко или всички групи. За участие в търга трябва да се внесе депозит от 20% от началната тръжна цена за съответната група.

Дължимото мито за този вид стока е 0%, но спечелилият купувач ще трябва да заплати ДДС. По повод реализацията на стоките, които могат да бъдат допуснати за свободно обращение или да бъдат реекспортирани от територията на ЕС. ДАМТН е предоставила писмо за годност на фотоволтаиците, които са маркирани съгласно изискванията на приложимия за тях стандарт и са придружени с инструкция за монтаж и експлоатация, допълват от Агенция "Митници". Стоките обаче нямат гаранция, тъй като американската фирма производител преди време е обявила фалит. Освен това купувачът трябва да набави за своя сметка сертификати за годност и качество, ако такива са му необходими.

Оглед на стоката може да бъде направен до 20 юли, а самият търг ще се проведе в началото на август. Пълната информация за търга  е достъпна на сайта на Агенция "Митници".

Източник: 3e-news.net