Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз съгласуваха във

...
Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз съгласуваха във
Коментари Харесай

Министрите на енергетиката на ЕС съгласуваха позицията си по газовия пакет за зелен преход“

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз съгласуваха във вторник в Брюксел общият си метод във връзка с така наречен „ газов пакет “, който би трябвало да подкрепи интеграцията на възобновимия и чистия газ, в това число биометан и водород към европейската газова мрежа за реализиране на зелена климатична индиферентност през 2050 година, се споделя в изказването на Съвета на Европейски Съюз. След като бъде прибавен, газовият пакет би трябвало да помогне за увеличение на производството и търсенето на подобен възобновим и чист газ в Европейски Съюз и да понижи потреблението на изкопаем природен газ. „ Съветът съгласува общ метод по газовия пакет. Целта на законодателството е създаване на прехода на газовия бранш към възобновим и нисковъглероден газ за реализиране на задачите на Европейски Съюз за климатична индиферентност през 2050 година “, декларират от шведското председателство. Предложенията на Съвета на Европейски Съюз са ориентирани към основаване на нормативна и правна база за профилирана атомна инфраструктура, откриват правила за образуване на цени, тарифни отстъпки, правила за отбрана на потребителите и доставчиците на чист газ. Според известието, Съветът на Европейски Съюз е „ добавил уговорка за сигурност, която разрешава на държавите-членки да подхващат пропорционални ограничения за краткотрайно ограничение на вноса
Всичко за Вашата сватба
от Беларус и Русия “. Очаква се газовият пакет да стане част от огромното законодателство, включено в пакета Fit for 55 in 2030, който е ориентиран към общо понижаване на излъчванията от парникови газове в Европейския съюз с не по-малко от 55 % към 2030 година спрямо равнището от 1990 година Сега следва пускане на договаряния сред Съвета на Европейски Съюз и Европейския парламент по новия газов пакет. След координиране сред договарящите страни, пакетът ще постъпи за разискване в Европейския парламент и Съветът на Европейски Съюз и ще влезе в действие след дефинитивно одобряване от двете институции.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg