Министерството на земеделието стартира традиционната продажба на живи елхи с благотворителна ...

Министерството на земеделието стартира традиционната продажба на живи елхи с благотворителна

Продават благотворително живи елхи в контейнери

Министерството на земеделието стартира традиционната продажба на живи елхи с благотворителна цел. Тази година идеята на акцията е обвързвана с запазване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в българските гори, стопанисвани от държавните горски предприятия.

Елхите в контейнери са обезпечени от шестте държавни горски предприятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръвчета от особено основани за задачата плантации и разсадници. Цените на иглолистните варират сред 3 и 40 лева., в взаимозависимост от височината и типа им.

Инициативата се организира в цялата страна. Местата за продажба на коледните елхи са на територията на горските предприятия. В Пловдив могат да се купят от разсадника на  „ Голямоконарско шосе " или пред постройката на ДГС " Пловдив "   на  бул. " 6 септември " 93. Предимството на елхите в контейнери е, че се продават с кореновата система и след празниците могат да се засадят на непрекъснато място, разяснява шефът на ДГС Пловдив инж. Красимир Каменов.

От Министерство на земеделието прецизираха, че по проект е предвидено над 4 млн. фиданки да бъдат употребявани за залесяване на 16 347 дка в държавните горски територии.  Общата планувана инвестиция на шестте държавни предприятия по Закона за горите възлиза на близо 26 млн. лева.

Югозападното държавно дружество възнамерява най-голямо по повърхност залесяване от 3557 дка. Предвидените за засаждане фиданки са 27 хиляди бр. дива круша, 11,2 хиляди бр. сребролистна липа, над 160 хиляди бр. дъб, бук, явор и други

Югоизточното държавно дружество е заложило залесяване на 3281 дка, от които 1400 дка към този момент са залесени напролет. Плановете на Северно централно държавно дружество са за залесяване на 2944 дка до края на тази година, като пролетта са залесени 700 дка, а за есенните мероприятия остават 2244 дка.

От основаването си през 2011 година до 2021 година приблизително на година държавните горски предприятия залесяват повърхност от близо 15 500 дка. 

Залесяването е належащо за обезпечаване на отбрана против ерозия, свлачища, лавини, пожари, снегонавявания, промишлено замърсяване, за произвеждане на дървесина и биомаса, за възобновяване на естествени местообитания и други.

Традиционно, в цялата страна, залесяванията се правят рано напролет, преди започване на вегетацията на фиданките, и през есента, след привършване на вегетацията и при съществуване на възможности за засаждане.

Източник: marica.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg