Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Български ВиК

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Български ВиК ...

Подкрепят вдигането на заплатите във ВиК дружествата


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и "Български ВиК холдинг" подкрепят увеличаването на заплатите на работниците във ВиК дружествата, съобщиха от министерството, цитирани от БНР.

На среща с ръководството на Национален браншов синдикат "Водоснабдител" - КНСБ и "Български ВиК холдинг" ЕАД бе подписано споразумение, според което министърът на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи със синдиката за постигане на справедливи възнаграждения на работещите във ВиК дружествата, в които държавата притежава над 50% от капитала.

В него е посочено, че страните подкрепят необходимостта от увеличение на разходите за труд на работещите във ВиК отрасъла.

Повишаването на работните заплати на служителите във ВиК дружествата е крайно належащо, тъй като те са близки до минималните за страната, коментира министър Петя Аврамова.

Страните са постигнали съгласие да си сътрудничат и полагат усилия за запазване на работните места на работниците и служителите в търговските дружества от отрасъл ВиК.

В споразумението страните изразяват съгласие бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК за следващия регулаторен период да бъдат разработени със заложен темп на нарастване на работните възнаграждения с 15% всяка година, за което ще оказват взаимна подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган.
Поет бе ангажимент също за партньорство и диалог за решаването на възникнали проблеми в отрасъла.

Източник: fakti.bg