Министерството на правосъдието публикува подробна информация за начина на подаване на ...

Министерството на правосъдието публикува подробна информация за начина на подаване на

Ето как можем да подадем сигнал до Европейската прокуратура

Министерството на правораздаването публикува подробна информация за метода на подаване на сигнали до Европейската прокуратура.

Физическите или юридическите лица се предизвикват да изпращат сигнали за закононарушения, във връзка с които Европейската прокуратура би могла да упражни своята подготвеност, до децентрализираната работа на Европейската прокуратура в България на следния имейл:. В този случай не е належащо попълването на специфичен формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма.

Другият вид е те да се изпращат чрез профилирания уеб страница на Европейската прокуратура:. 

Сигналите могат да бъдат подавани на всеки един от формалните езици на Европейския съюз. В банер на уеб страницата на правосъдното министерство може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и инструкции за попълването му.

Източник: manager.bg