Министерството на образованието и науката активира първите си пет за

Министерството на образованието и науката активира първите си пет за ...

Активирани са първите е-услуги на МОН

Министерството на образованието и науката активира първите си пет за граждани и юридически лица. Те са достъпни на интернет портала .
По електронен път занапред ще може да се заявява издаване на удостоверение за придобито у нас до 27 декември 1995 г. полувисше или висше образование, както и за придобита до 22 май 2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …“.
Нова електронна услуга се въвежда и за частните детски градини и училища. Техни представители ще могат да подават заявления онлайн за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в образователната система.
От същото улеснение ще се възползват и частните професионални колежи.
Другите две електронни услуги се отнасят до предоставянето на вътрешни административни услуги - заявление за промяна на предназначение на сграда или на част от нея, отредена за обект на образованието и науката, както и заявление за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за същия тип обекти.
И занапред остава възможността за подаване на заявленията по пощата и на място в Центъра за административно обслужване на просветното министерство.

Източник: actualno.com