"Министерството на икономиката и министър Нинова се преборихме за безвъзмездна ...

"Министерството на икономиката и министър Нинова се преборихме за безвъзмездна

Данчев: Министерството на икономиката се пребори за помощ за малките и средните предприятия

"Министерството на стопанската система и министър Нинова се преборихме за безплатна финансова помощ в интерес на дребните и междинните предприятия , за които е нашата огромна грижа ", заяви пред национални медии заместник-министърът на стопанската система и промишлеността Димитър Данчев. Предвижданата помощ при положение, че се стигне до четвърти стадий на цялостно затваряне, е в размер на 20% от междинните чисти доходи на тези предприятия за 2021 година , като таванът на помощта е до 100 хиляди лева "Нашата огромна грижа в тази обстановка е обвързвана точно с тяхното оцеляване, тъй като те са 90% от стопанската система в страната " , бе безапелационен той.По отношение на критериите за кандидатстване, той съобщи, че всички браншове от българската стопанска система, които ще бъдат затворени със заповед на министъра на опазването на здравето и дават отговор на критериите за микро, -малки и междинни предприятия, ще имат на практика достъп до тази мярка. "Нашата концепция е бизнесът да не бъде затварян без да са ясни обезщетителните ограничения , на които може да разчита. Затова упоритостта ни е този път ограниченията да са ясни, предвидими и съответни ", разясни той. Помощта по всяка възможност още веднъж ще бъде управлявана от Национална агенция за приходите.Зам.-министър Данчев посочи още, че Министерството на стопанската система и промишлеността планува да инициира срещи с представилите на заинтригуваните сектори. След като Административният съд София-град отхвърли жалбата на "А1 България " и "Теленор България " против заповедта на министър Нинова, с която се не разрешава на търговеца да употребява нелоялна комерсиална процедура, икономическото министерството съумя да се пребори и за безплатна финансова в помощ на дребни и междинните предприятия, показват от пресцентъра на Българска социалистическа партия.Снимка: БГНЕС

Източник: bgonair.bg