Министерството на финансите публикува разширен вариант на списъка „Магнитски“ на

Министерството на финансите публикува разширен вариант на списъка „Магнитски“ на ...

Министерство на финансите публикува списъка с фирми, свързани с Божков и Пеевски


Министерството на финансите публикува разширен вариант на списъка „Магнитски“ на фирмите, свързани с бизнесмените Делян Пеевски и Васил Божков, на които САЩ наложиха санкции заради корупция.

В него вече влизат 98 дружества, които са притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от двамата.

Разширеният списък включва "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква "а“, както и с такива по и т.1, буква "б“ от решението, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“.

Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление“, раздел "Прозрачност“.

Източник: skandal.bg