Министерството на финансите пое нов вътрешен дълг в размер на

Министерството на финансите пое нов вътрешен дълг в размер на ...

МФ пое нов дълг за 200 млн. лв. заради F-16.


Министерството на финансите пое нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. заради изплащането на военната сделка за изтребителите F-16 до края на годината, както вече бе анонсирано от финансовия министър Владислав Горанов.

Това е втората емисия дълг на вътрешния пазар от началото на годината, след като през юни беше пусната емисия за 300 млн. лева. Очаква се кабинетът да се възполза от поемането на максимално разрешения по закон нов дълг за 2019 г. - 1 млрд. лв.

В понеделник е преотворена емисия 20-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК), пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г.

Пласирани са успешно книжа за 200 млн. лв. при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1.52%. Подадените поръчки са били за 282.73 млн. лв.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки, изтъкват от МФ. Най-много книжа са купени от банки и застрахователи.

Източник: mediapool.bg