Министерство на земеделието започва специализирани теренни проверки на физически земеделски

Министерство на земеделието започва специализирани теренни проверки на физически земеделски ...

МЗХГ започва теренни на земеделски блоковеМинистерство на земеделието започва специализирани теренни проверки на физически земеделски блокове.

Целта е да се установи дали заявените за подпомагане терени могат да бъдат субсидирани.

Проверките ще помогнат и за определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване.

На контрол подлежат и блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци.

Съгласно заповедта на земеделския министър областните дирекции „Земеделие“ организират проверките, като те могат да се правят и без присъствието на съответния фермер, ако по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или ако, въпреки че е информиран, той не е дошъл на проверката.

Списъците с физически блокове, определени за проверка и графиците ще се публикуват на интернет страницата на съответната областна дирекция, както и на информационните табла пред дирекцията и пред всички общински служби по „Земеделие“.

Проверките ще продължат до 1 октомври

Източник: bnr.bg