Министърът на земеделието издаде заповед, според която окончателният размер на

Министърът на земеделието издаде заповед, според която окончателният размер на ...

212,48 лв. на хектар субсидия за фермерите по Схемата за единно плащане


Министърът на земеделието издаде заповед, според която окончателният размер на субсидията за фермерите по Схемата за единно плащане на площ е 212,48 лв. на хектар.

През декември миналата година Фонд "Земеделие" изплати първия транш от 683 млн. лв. на близо 55 хил. земеделски стопани.

Тогава изчисленията бяха направени по индикативна ставка от 210 лв. на хектар.

Според предварителния график на Фонда, окончателното плащане трябва да бъде направено до 10 юни.

Източник: skandal.bg