Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в първото ...

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в първото

Министър Кралев и Експертният съвет обсъдиха Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018-2020

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев взе участие в първото съвещание на образувания Експертен съвет по физическо образование и спорт. На срещата бе показана и разисквана Национална стратегия за развиване на физическото образование и спорта 2018 - 2020, която дава ясна тенденция и показва съответни дейности и периоди за осъществяване на Националната тактика за развиване на физическото образование и спорта в Република България 2012 - 2022 година Кралев благодари на всички, които се отзоваха на поканата да вземат участие в Експертния съвет към министъра на младежта и спорта. На днешното съвещание участваха Йордан Лечков, Мария Гроздева, Георги Глушков, Йорданка Благоева, Дамян Дамянов, представители на министерствата на защитата, опазването на здравето, околната среда и водите, Българска академия на науките, НСО и други. " Всички Вие сте хора, с които съм работил и на които вярвам. Радвам се извънредно доста, че Вашата експертиза ще помогне дружно да намерим най-хубавите решения за развиването на българския спорт. Съставът на Експертния съвет обгръща оптимален брой представители на организации, които имат отношение към спорта. Всяка една друга позиция ще ни бъде потребна при разискването на Националната стратегия за развиване на физическото образование и спорта ", съобщи министър Кралев пред участниците в Експертния съвет. Главният секретар на Министерството на младежта и спорта Асен Марков и отрасловите шефове срещнаха Експертния съвет със наличието на Националната стратегия за развиване на физическото образование и спорта 2018-2020. Представен беше и разбор на осъществяването на предходната Национална стратегия за развиване на физическото образование и спорта. До 10 юли участниците в Експертния съвет ще дадат съответни оферти за разискване и допълнение на Националната стратегия. " Нашият спорт се нуждае от експертиза и експертни изводи, които ще бъдат извънредно потребни в работата на министъра. Заложеното в Програмата би трябвало да получи по-широка държавна и социална поддръжка. Това може да стане единствено тогава, когато нашите оферти са ясни, не будят несъгласия и не са в контраст със законовите разпореждания в страната ", заключи ръководителят на Експертния съвет Цено Ценов. Експертният съвет по физическо образование и спорт е консултативно звено към министъра на младежта и спорта. В него вземат участие представители на държавни институции, общинската власт, университети, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на активност в региона на физическото образование и спорта.

Източник: sportal.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg