Мащабна поръчка за технологична инфраструктура, към която със сигурност ще

Мащабна поръчка за технологична инфраструктура, към която със сигурност ще ...

Над 16 млн. лв. дава Здравната каса за технологична инфраструктура.

Мащабна поръчка за технологична инфраструктура, към която със сигурност ще проявят интерес IT компании в България и чужбина, обяви Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя е с прогнозна стойност 16 млн. лв. с ДДС (или 13,4 млн. лв. без ДДС).
В техническата спецификация е включена доставка на хардуерно и комуникационно оборудване, осигуряване на работоспособността, поддръжката и надграждането й.
Тя е разделена условно на две дейности: Доставка на хардуерно и комуникационно оборудване (до 2 000 000 лв. без ДДС); ИТ услуги за обезпечаване работоспособността на специализирания софтуер в системата на НЗОК, чиято стойност е до 11 376 000 лв., или по 2 844 000 лева годишно.
Пет са услугите: Управление на вътрешната мрежа за пренос на данни (до 960 000 лв.); Системно администриране (до 960 000 лв.); Център за обслужване на крайни потребители (до 3 072 000 лв.); Поддръжка и надграждане на приложен софтуер (до 5 184 000 лв.); Консултантски услуги и интеграция на информационни системи (до 960 000 лв.).
Срокът,  за който се възлага обществената поръчка от НЗОК, е четири години, като са предвидени три месеца преходен период.
Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, а офертите ще се отварят на 7-ми ноември.

Източник: actualno.com