Кредитирането бележи солиден годишен ръст в края на декември 2021 ...

Кредитирането бележи солиден годишен ръст в края на декември 2021

Жилищното кредитиране продължава възхода си въпреки предупрежденията на БНБ

Кредитирането бележи стабилен годишен растеж в края на декември 2021 година на фона на ниските лихви, демонстрира оповестената на 26 януари парична статистика на Българска народна банка.

Кредитите за неправителствения сектор достигат  71.156 милиарда лева., като се увеличават на годишна база с 8.7 на 100. Темпът им на напредък леко се форсира по отношение на предходния месец, когато бе отбелязано 8.2% годишно покачване.

Заемите за бизнеса нарастват с 4.6% на годишна база през декември 2021 година при 4.1% годишно покачване през ноември и в края на месеца доближават 37.280 милиарда лв.. Кредитите за семействата и НТООД са 28.908 милиарда лева., като по отношение на същия месец на 2020 година те се усилват с 13.4% при 12.5% годишно покачване през ноември.

Потребителските кредити възлизат на 13.224 милиарда лева. и се усилват с 11.1% по отношение на декември 2020 година. На месечна база ускорението им е с 0.7%  

В края на декември 2021 година жилищните кредити са 14.131 милиарда лева. и нарастват на годишна база със 17.6%, като също се форсират по отношение на ноември, когато бе регистрирано 16.8% годишно нарастване. Именно поради самобитния взрив в този сегмент Българска народна банка взе ограничения, вдигайки на два пъти антицикличния финансов буфер. 

" През 2021 година Българска народна банка на два пъти усили равнището на антицикличния финансов буфер, което по този начин ще доближи 1.5%, и удостовери равнището на буфера за систематичен риск в размер на 3%. Българска народна банка ще продължи да изисква поддържане на съответни финансови буфери в банките против евентуални загуби, произлизащи от реализация на повтаряем систематичен риск. Този риск понастоящем произтича главно от дейното жилищно кредитиране на семействата, както и кредитирането, обезпечено с комерсиално недвижимо имущество. На този стадий фокусът ще продължи да бъде върху използването на макропруденциални ограничения, ориентирани към капитала на банките, само че Българска народна банка е подготвена при нужда да приложи и спомагателни ограничения, в това число свързани с кредитирането, дефинирани по повод на кредитополучателите ", съобщи преди дни шефът на централната банка Димитър Радев. 

Източник: banker.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg