Конкурс за студенти на тема Потребителската култура – гаранции за ...

Конкурс за студенти на тема Потребителската култура – гаранции за

Проведе се студентски конкурс в Икономически университет – Варна

 Конкурс за студенти на тематика " Потребителската просвета – гаранции за избор на качество “ се организира в Икономически университет – Варна в границите на младежка самодейност, която се реализира от дирекция " Образование и юношески действия “ при Община Варна и Център за качество на стоките и потребителска отбрана  (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт при ИУ – Варна.

Основната цел на състезанието е да предизвика мисленето и интензивността на студентите посредством изработване на отчет по настояща тематика, обвързвана с потребителската просвета в разнообразни посоки, както и повишение на техните познания и компетентности по отношение на състава, свойствата, качеството, сигурността и контрола на стоките.

Ръководител на младежката самодейност бе доцент доктор Събка Пашова – учител и началник на Центъра за качество на стоките и потребителска отбрана в ИУ – Варна. Участниците в състезанието – студенти бакалаври, учащи се в разнообразни специалности, показаха разработени от тях авторски отчети с презентации. Тричленно жури в състав: гл. ас. доктор Мариета Стефанова – учител във ВВМУ " Н.Й. Вапцаров “ –  Варна, и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; магьосник. инж. Пламен Парушев – пълномощник на бизнеса и член на експертен съвет на ЦКСПЗ; и Борислав Борисов – заместник-председател на Студентския съвет при ИУ – Варна, излъчи трима спечелили, получили най-висока обща оценка съгласно авансово оповестени в регламента на състезанието критерии:

Първо място: Даниела Йорданова – компетентност " Стокознание и митническа активност “, тематика на отчета: " Потребителски избор на защитни защитни маски “.

Второ място: Валентина Петрова – компетентност " Стокознание и митническа активност “, тематика на отчета: " Заместители на кафето: по-добрата опция “.

Трето място: Цветелина Стършелска – компетентност " Маркетинг “, тематика на отчета: " Как се осведомят кандидат-студентите при избор на университет “.

Друг забавен отчет, който направи усещане на присъстващите, бе на тематика " Изграждане на базова потребителска просвета при търговия с капиталово злато “, показан от Жак Семизов – студент в компетентност " Счетоводство и одит “. Той получи покана от център " Кариери, предприемачество и маркетинг " на ИУ – Варна  за присъединяване в предстоящатата подкаст графа " Технологии и вложения ", която ще се излъчи в университетския YouTube канал " Кариерна академия “.

Силвия Момчева и Вадим Драганов – студенти от компетентност " Информатика и компютърни науки “, се отличиха със основаното от тях андроид приложение за класиране на артикули. Целта на приложението е посредством сканиране на баркода на даден артикул да се помогне на консуматорите да споделят своето мнение за него и по този метод да си оказват помощ взаимно в избора на най-хубавия предлагащ се артикул в необятната комерсиална мрежа. За повече информация и с цел да изтеглите приложението: http://product-rating.rf.gd

Разработките на всички участниците в състезанието са отпечатани в алманах с отчети на тематика " На фокус: потребителската просвета – гаранции за избор на качество “.

Повече информация за младежката самодейност и екипа, който я е осъществил, може да прочетете на страницата на бранш " Управление на планове “ при ИУ – Варна.

Източник: varna24.bg