Конфликт на интереси за над 200 000 лева е установила КПКОНПИ. ...

Конфликт на интереси за над 200 000 лева е установила КПКОНПИ.

КПКОНПИ: Ризкрити са случаи с конфликт на интереси за над 200 000 лв.

Конфликт на ползи за  над 200 000 лв. е открила КПКОНПИ. Случаите са четири и са доказани от способените съдилища , оповестиха от антикорупционната комисия. 

Административен съд - Благоевград е удостоверил открития от КПКОНПИ спор на ползи във връзка с Валентина Шаркова - общински консултант в Общински съвет – Благоевград (мандат 2019 – 2023г.). Тя е гласувала решения на Общинския съвет за понижаване с 30%, а след това и за освобождение от възнаграждение на концесионни вноски на търговски сдружения –концесионери на общински парцели. По същото време самата Шаркова е работела по трудов контракт в едно от дружествата-концесионери и е получавала заплащане във времето, в което е била и общински консултант, а със притежателите на същото сдружение е имала дълготрайна икономическа обязаност. По този метод тя е осъществила спор на ползи в частен интерес на свързани с нея лица. Наложени са й санкции в общ размер на 10 000 лева и е отнета сумата от 100 836, 14 лева, представляваща цената на осъществената материална полза.

С Решение на Административен съд - Благоевград е доказан и спорът на ползи за Бисер Стойчев - общински консултант в Общински съвет Благоевград (мандат 2019 – 2023 г.). За същия е открито, че е дал своя вот на съвещание на Общинския съвет в частен интерес – собствен и на обвързвано с него лице (съпругата му). Вместо да си направи самоотвод, той е дал своя вот „ за “ разрешаване на изработването и одобряването на промени в подробния организационен проект на населено място към Община Благоевград, в което той и брачната половинка му имат парцел. Наложена му е санкция от 5000 лева

Административен съд - Шумен е удостоверил спор на ползи във връзка с кмета на Община Никола Козлево - Ешреф Реджеб. Установено е, че сред 2018 година и 2021 година той е подписал 8 преводни нареждания в интерес на Сдружение „ Футболен клуб – Община Никола Козлево “ , в което от 2016 година до момента синът му е член на Управителния съвет. Потвърден е и вторият спор на ползи за Реджеб – за това, че е подписал разходни касови ордери по издадени фактури от „ Ешрефоглу “ ООД и по този метод в нарушаване на закона е разходвал бюджетни средства в интерес на комерсиалното сдружение, в което съдружници са неговите синове и свързани с него лица. На Реджеб за наложени санкции в общ размер на 10 000 лева и е отнета в интерес на страната сума над 50 000 лева

Административен съд – Велико Търново е удостоверил спор на ползи за Румен Павлов, кмет на Община Стражица. Производството в КПКОНПИ против него е почнало след сигнал на орган на правосъдната власт. Установено е, че той, в качеството си на кмет и лице, заемащо висша обществена служба, е подписал 11 броя заповеди и издадените въз основа на тях 69 броя разрешителни за разчистване на храстовидна и дървесна растителност на поземлени парцели в интерес на обвързвано с него лице – негов брат. Той е подписал и контракт в интерес на същото обвързвано с него лице. Съдът е удостоверил наложените му санкции в размер на 55 000 лева. 

Източник: dariknews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg