Компанията “Ай Си Джи Би, която изгражда интерконектора България-Гърция, ще

Компанията “Ай Си Джи Би, която изгражда интерконектора България-Гърция, ще ...

“Ай Си Джи Би”: Ще окажем съдействие при проверката на интерконектора

Компанията “Ай Си Джи Би”, която изгражда интерконектора България-Гърция, ще окаже пълно съдействие на държавните органи. Това се казва в нейно становище, изпратено до медиите.

По-рано днес бе съобщено, че след постъпил сигнал в МВР. От там заявиха, че ще изискат информация и документи от Министерството на енергетиката.

По този повод от проектната компания “Ай Си Джи Би” АД заявяват следното:

Председателят на КЕВР потвърди, че страната ни търпи загуби заради неосъществения интерконектор с Гърция Председателят на КЕВР потвърди, че страната ни търпи загуби заради неосъществения интерконектор с Гърция
Да, вярно е. България търпи огромни загуби поради факта, че връзката с Гърция не е построена. Не мога да се ангажирам с конкретни цифри...

“Ай Си Джи Би” АД ще окаже пълно съдействие на съответните държави органи във връзка с провеждането на проверка и ще предостави своевременно всяка поискана информация и документация по осъществяването на проекта IGB. Дейността на проектната компания по управление на проекта се осъществява в синхрон с българското и европейското законодателство и отговаря на най-високите стандарти“.

От компанията посочват, че проектът за изграждане на междусистемна връзка с Гърция се финансира частично със средства от европейски структури и фондове, както и със заем от Европейската инвестиционна банка, което налага допълнителен механизъм на контрол. Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови предписания. IGB подлежи на редовни проверки и одити от независими международни институции, от което зависи усвояването на финансовите средства. Законосъобразността на всички действия на проектната компания и на основните изпълнители е пряко обвързана с напредъка по изграждането на проекта. Без положителни резултати при постоянния извършвания контрол IGB изобщо не би могъл да се осъществява.

„Спекулации по темата за извършени нарушения целят единствено да уязвят репутацията на проекта и да доведат до неговото блокиране малко преди той да бъде завършен и въведен в експлоатация. С наближаване на момента на приключване на строителството зачестяват атаките срещу проекта, въпреки напредналата фаза . “Ай Си Джи Би” АД заявява, че подобни опити за неговото проваляне няма да успеят“.

“Ай Си Джи Би” АД си запазва правото да предприеме действия по съдебен път при отправяне на внушения или твърдения, несъответстващи на истината.

Източник: actualno.com