Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено ...

Антимонополната комисия си даде още 4 месеца да проучва сделката за ЧЕЗ.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено проучване на сделката между чешката ЧЕЗ и българския застраховател "Еврохолд", който иска да придобие българския бизнес на електроенергийната компания за 335 млн. евро.

Според Закона за защита на конкуренцията срокът на задълбоченото проучване е 4 месеца, като в по-сложните случаи може да се удължи с още 25 дни.

Вчера ръководството на "Еврохолд" изрази надежда, че регулаторът ще се произнесе в рамките на следващите 25 дни в рамките на обичайната процедура. Според него няма причини за отказ, защото компанията - купувач и обектът на покупка работят в два различни сектора.

КЗК обаче намира пресечната точка в изискването компаниите, участващи на електроенергийната борса, да сключват договори за застраховка на гаранциите по сделките си. "Обединяването на дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи назастрахователния пазар и на електроенергийния сектор, би се отразило съществено и на техните пазарни позиции. Подобна концентрация ще създаде съществено предимство на участниците в сделката с оглед наличието на сериозни финансови изисквания към търговските участници на свободния пазар на търговия с електрическа енергия и по-конкретно предоставяне на обезпечения под формата на банкова гаранция, паричен депозит или застраховка-гаранция", пише в определението на КЗК.

Регулаторът изтъква, че в "държави, където сектори от социално - икономическа значимост се характеризират с динамика в развитието, съпроводена с нестабилност на пазарната среда и наличие на проблеми, е необходим по-задълбочен анализ при оценката за въздействието на дадена конгломератна концентрация върху тези пазари. На подобни пазари такъв тип концентрации могат да създадат проблеми за конкуренцията, по-специално когато създават предпоставки новият субект да следва стратегия за ограничаване на конкуренцията на пазарите, на които оперира".

Вчера в телевизионно интервю председателят на надзорния съвет на дружеството - купувач Асен Христов коментира, че "има структури и извън България, които се стремят да попречат на сделката", а "въпросът е дали в България има достатъчно предатели, които да ги подкрепят."

Чешката ЧЕЗ вече обяви, че ако и този път КЗК откаже сделката (след като не даде разрешение на "Инерком" на Гинка Върбакова), няма да продава и ще остане в България.

Източник: dnevnik.bg