Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) забрани придобиването на

Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) забрани придобиването на ...

КЗК забрани сделката с ЧЕЗ! Експертите скандализирани: Каква концентрация - купувач и продавач общо нямат 0.005% от производството на ток!.Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.

Почти половин година беше необходима на антимонополната комисия, за да вземе решение. Резултатът е най-меко казано странен и може да доведе до тежки рискове за страната - в иконтомически, социален и външнополитически план. Посочените от комисията мотиви - наличие на непозволена концентрация и по хоризонтала, и по вертиката - бяха оценени от повечето анализатори и ексепрти в областта на енергетиката като непрофесиионални, неаргументирани и направо скандални.

Мотивите на КЗК

" В процеса на проучване, Комисията установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи", е посочено в мотивите на антимонополната комисия.

Според експертите на КЗК "на пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия/ придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар".

"Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност", аргументират решението си от КЗК.

Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари, обявяват антимонополистите.

Реакциите

Те могат да се разделят на два типа - в конкретика за ефектите от казуса ЧЕЗ в икономически и външшнополитически план; и принципни - за създадения от КЗК прецедент при сделките с активи в енергетиката и ефектът от него за сектора.

Оттук нататък се усложяват неимоверно отношенията на българската държава с ЧЕЗ Груп. А предстои международен арбитраж, заведен от ЧЕЗ срещу София заради щети от груба  намеса на инситуциите и липса на устойчивост в законодателството, което пречи на компанията да планира и реализира успешен бизнес. Подобно решение, което няма общо с реалността, логично ще подкрепи иска на ЧЕЗ пред арбитража, коментират експерти.  

Те припомнят, че все пак има възможност за обжалване на решението на КЗК. Ако то не падне в съда, това ще струва скъпо на държавата, всъщност на всички български данъкоплатци - арбитражния иск на ЧЕЗ е за около 1 млрд. лева и ще трябва да се плаща от всички българи.

Освен това, ЧЕЗ е стратегическа компания за Чехия и се ползва с подкрепата на чешкото правителство. Едно несправедливо, според оценките на експертите,  решение спрямо сделката с ЧЕЗ ще доведе до напрежение между Прага и София, прогнозират те.

Специалисти от енергийния сектор изчисляват, че делът на дружествата на "Инерком" в общото производство на еленергия в страната ни е 0.002%.  Делът на другата страна по сделката - ЧЕЗ, е още по-малък. "Общо дружествата на купувача и продавача не могат да достигнат и 0.005%  от цялото производство на ток у нас.  За каква концентрация става въпрос?!", коментират експертите.

Според други анализатори обаче по-важен е принципният ефект за сектора от прецента, който създава КЗК. След решението на антимонополната комисия оттук нататък няма енергийно дружество, което може да купи активи и компании в енергийния сектор. И обратното - не е възможно активи, вкл. акции на енергийни дружества, да се продават на компании с опит в енергетиката.

Спэоред КЗК кой може да купува бизнес в енергийния сектор - производител на козметика ли? - питат ексепртите. Според тях това би поставило на изпитание сектора, който има нужда именно от привличане на ноу-хау, технологии и  добри практики на управление, тоест от инвеститори с опит именно в енергийния сектор.

Коментарите

Изненадани сме от решението на Комисията за защита на конкуренцията да забрани концентрацията между "Инерком България" ЕАД и дружествата от групата на ЧЕЗ в България, заявяват от "Инерком" в становище, разпространено до медиите.

"Инерком България" ЕАД внимателно ще анализира мотивите за решението на Регулатора и в следващите дни ще обявим както нашето становище във връзка със забраната, така и последващите действия, които компанията ни ще предприеме.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова коментира по този повод следното: "Първо трябва да е ясно следното – ние сме правова държава и всяка институция работи в рамките на своите компетентности. КЗК е разработила решение, което решение е мотивирано. Тя е компетентният орган, който може да се произнесе по тези въпроси, така че ние нямаме какво повече да коментираме по тази тема".

В отговор на въпрос дали държавата би могла да участва на следващ етап в сделката Петково отговори: И друг път съм имала възможност да споделя с вас, че държавата още през 2003 г. на базата на своята стратегия е напуснала своето участие в трите ЕРП-та чрез приватизация. Дръжавата е решила, че трябва да излезе от този тип дейност и го е направила. Има стратегия, одобрена е от МС и приета от НС.

Министърът не отговори ясно дали при нова процедура за участие държавата ще участва. Само припомни, че държавата още преди години е излязла от трите ЕРП. Държавата заяви отдавна какво смята да прави по тази тема, заяви Петкова. Тя се въздържа да отговори на въпроса дила това ще има отражение върху арбитражното дело.

Източник: 3e-news.net