Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния ...

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния

КЕВР утвърди цена на природния газа за октомври от 233,36 лв. за MWh или с 34 % по-ниска от предходния месец

Комисията за енергийно и водно контролиране утвърди цена на естествения газ за м. октомври в размер на 233,36 лв./MWh, без цени за достъп, транспорт, данък и Данък добавена стойност. На тази цена „ Булгаргаз “ ще продава естествен газ на крайните доставчици и на лица, на които е издадена лицензия за произвеждане и транспорт на топлинна енергия.   За предходния месец септември одобрената от регулатора цена беше 353,21 лева./MWh, което значи, че цената на естествения газ за м. октомври е по-ниска с близо 34%.    Комисията дефинира цената след осъществен разбор на импортираните през днешния ден от „ Булгаргаз “ ЕАД данни и документи, в които са посочени цените на обособените снабдители и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът откри, че декларираните планирани количества естествен газ за вътрешния пазар са обезпечени от три разнообразни източника за доставка. Още по тематиката Природен газ 11:31 ч. Природен газ 30 сеп 2022 Природен газ 28 сеп 2022 За първи път Комисията включи в ценовия микс цялото количество естествен газ по дълготрайния контракт с Азербайджан, на цени, залегнали в контракта, което от през днешния ден се доставя по стартиралия интерконектор „ България - Гърция “ - IGB. Тези количества покриват към една трета от потреблението на страната и имат определящо значение за намаляването на цената на синьото гориво за м. октомври.   Като спомагателни източници в цената са включени и количества по контракта за доставка на втечнен естествен газ /LNG/, както и количества тръбен газ, закупени на „ Газов Хъб Балкан “. Договорените количества естествен газ, които надвишават поръчките на клиентите за м. октомври 2022 година, ще бъдат нагнетени в ПГХ „ Чирен “. След осъществената инспекция на всички разноски за закупуване на естествен газ Комисията поправя препоръчаната от „ Булгаргаз “ ЕАД цена и тя е понижена от 233,49 лева. на 233,36 лв/MWh. Регулаторът откри, че в цената са включени разноски в размер на 271 537 лева. за потенциал и транспорт на количества, закупени на „ Газов Хъб Балкан “ ЕАД с доставка на Виртуална комерсиална точка България. Тези разноски са извадени от общите разноски на публичния снабдител за покупка на естествен газ, които образуват цената за м. октомври 2022 г.   С обезпечените количества естествен газ се покриват уговорките на публичния снабдител към крайните доставчици и топлофикационните сдружения, както и количествата по двустранните контракти с индустриални клиенти, по отговорностите според Програмата за освобождение и по Плана за нагнетяване в ПГХ „ Чирен “.    Значително по-ниската цена за м. октомври се дължи на доста конкурентните ценови условия по дълготрайния контракт за доставка на естествен газ от Азербайджан. Цената на доставяните количества е образувана напълно от котировките на петрола за срок от 6 месеца обратно и не зависи от динамичността на борсовите цени на европейските газови пазари. Освен това в ценовия микс на „ Булгаргаз “ ЕАД за месеца са включени доставки на естествен газ след сполучливо извършените търгове на Газов Хъб „ Балкан “, на които са реализирани положителни цени. Значително по-ниската цена за м. октомври благоприятства всички битови и икономически консуматори, в това число и топлофикационните и газоразпределителните сдружения. Утвърдената от КЕВР цена е под прага от 250 лева./MWh, над който българският бизнес настояваше за приемане на обезщетения.    Решението на КЕВР за одобряване на цената на естествения газ за м. октомври ще бъде оповестено през днешния ден на интернет страницата на регулатора.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg