Кибер защитата е дело на всички – атаките не признават ...

Кибер защитата е дело на всички – атаките не признават

ДАЕУ: Общините подценяват изискванията за киберсигурност

Кибер отбраната е дело на всички – офанзивите не признават нито общински, нито национални граници и шерването на информация и сътрудничеството е от извънредно значение, съобщи Петър Кирков, шеф на дирекция „ Мрежова и осведомителна сигурност “ в Държавна организация „ Електронно ръководство “ по време на дистанционно среща на тематика „ Киберсигурност в общините – ограничения, политики и положителни практики “.

ДАЕУ взема участие в голям брой интернационалните начинания, в които европейските страни споделят информация на оперативно, техническо и политическо равнище. Практиката посочва, че доста постоянно компрометирани системи от една страна се употребяват със същата цел в друга страна.Още по тематиката

Именно в сходни положения, обменът на информация и положителни практики е доста съществен за взимането на верните решавания, акцентира Кирков.

Той обяви, че сега на европейско равнище се дискутира Директива за мрежова и осведомителна сигурност 2 (МИС 2), която хармонизира условия в целия Европейски съюз. В нея се означава, че един от секторите, в които ще се следи за съблюдаване на тези условия е държавната управа.

В България тези условия към този момент са факт и са включени в Закона за киберсигурност и в Наредбата към него, акцентира той.

„ Киберпрестъпниците непрекъснато усъвършенстват своя боеприпас, и ние също би трябвало да се подобряваме. Това е новата студена война. Трябва да сме по този начин предпазени, че да можем да възстановим функционалността на системите, които са били атакувани и след всяка една сходна офанзива, да си научаваме уроците. Ние сме органът, който ревизира спазването на тази Наредба. При инспекциите установяваме, че политиката за киберсигурност в доста организации е направена проформа и условия не се съблюдават. Апелът ни е-не гледайте на условията за МИС като на някаква условност. Ние не сме врагът, концепцията е да бъдете предпазени и ДАЕУ е подготвена да ви помогне “, съобщи Петър Кирков.

Той прикани общините да се възползват от услугата на ДАЕУ за изработване на така наречен федерирани уеб уеб сайтове, които дават отговор на всички условия за предпазени портали. Те се хостват на Държавния хибриден частен облак, с цялата отбрана на облака, като контрола на наличието е напълно на съответната управа.

Бюджетът за киберсигурност постоянно е прекалено много досега, в който стане мощно непълен, заключи Кирков.

На дистанционно полемиката участваха Борислав Панайотов, шеф на дирекция "Информационни технологии " в Столична община, Мирослав Беляшки, шеф на отдел "Канцелария на кмета и Протокол " в община Пловдив и Мирослав Стефанов, специалист по киберсигурност в ДАЕУ, които споделиха казусите и предизвикванията, които срещат общините в България и по какъв начин налагат политиките в региона на киберсигурността.

Източник: investor.bg