Казанлък. Увеличението на налога за такса смет“ е наложително, предвид

Казанлък. Увеличението на налога за такса смет“ е наложително, предвид ...

Драгомир Петков, Общински съвет - Казанлък: Увеличението на налога за такса „смет“ е наложително, предвид увеличените разходи за депонирането на отпадъците.

Казанлък. Увеличението на налога за такса „смет“ е наложително, предвид увеличените разходи за депонирането на отпадъците, които стават още по-големи през новата година. Това каза за Радио „Фокус“ председателят на Бюджетната комисия в Общинския съвет Драгомир Петков. Той подчерта, че от 57 лева на тон в момента, през 2020 година увеличението ще бъде почти двойно - 95 лева на тон. По думите му това е сумата, която трябва да заплаща общинската фирма за депонирането на тон битови отпадъци. Увеличението само по това перо през новата година, в сравнение с тази е 77 лева на тон. За сравнение, през 2012 година, отчислението за тон деониран отпадък, който е заплащала общинската фирма е било в размер на 18 лева.

С 550 хиляди лева от общинския бюджет бе дофинансирана дейността на звеното по сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 година, заради дефицит и увеличен размер на отчисленията за тон битов отпадък. Очакванията са в края на годината, сумата за дотация по това перо да е в размер на 850 хиляди лева.

Според Петков увеличението на промилите е неизбежно, предвид и ниските данъчни оценки, които имат имотите в селата и които не кореспондират с адекватността на заплащаните такси „смет“, както и с очакванията на гражданите по отношение на сметосъбирането и чистота в населените места.

„Ако не бъдат увеличени промилите за такса „смет“ за населението през новата година ,според изчисленията, Общината ще трябва да дофинансира това перо с повече от 2 милиона лева. Сума, която ще се отрази изключително негативно на общинския бюджет“, каза Драгомир Петков.

Председателят на бюджетната комисия в Общинския съвет уточни, че наложителното увеличение на промилите за такса „Битови отпадъци“ от новата година ще е първото след последните два мандата на тази общинска управа, в които промилите са били непроменени и съответно и приходите, постъпващи в общинската хазна са били едни и същи.

„Сериозно увеличение на данъка за смет се очаква през 2021 година, когато ще влезе в сила и новата методика за изчисляването на налога за отпадъците. Той ще се изчислява или на количество изхвърлени отпадъци от домовете, или на броя членове в дадено жилище“, посочи Драгомир Петков.

По данни от Община Казанлък, средното количество битов отпадък, който всеки един жител на общината изхвърля за година е 320 кг на човек.
За наложителното увеличение на промилите за такса „смет“ за населението на община Казанлък ще бъде проведена и мащабна разяснителна кампания.

По прогнозни данни от Дирекция „Местни приходи“, през следващата година очакваната събираемост на такса „ ТБО“ от населението е 83% или почти 4,5 млн. лева. При план от 5 млн. лева.
За нови съдове за смет и нови автомобили за сметосъбиране са планирани през новата година 642 600 лв.

Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net