Като организация, която повече от 15 години работи за прилагането

Като организация, която повече от 15 години работи за прилагането ...

Асоциация Прозрачност без граници ще наблюдава изборите

Като организация, която повече от 15 години работи за прилагането на демократичните стандарти за поредна година ще осъществява независимо гражданско наблюдение на , се казва в съобщение на организацията до медиите. Ето какво още пише:
В отговор на обществените очаквания за повече прозрачност и обществен контрол, Асоциация „Прозрачност без граници” поема ангажимент активно да наблюдава изпълнението на поетите ангажименти в рамките на мандата на бъдещото Народно събрание и да информира своевременно обществеността и медиите за изпълнението им.

Прозрачност без граници иска гаранции за вота в чужбина "Прозрачност без граници" иска гаранции за вота в чужбина
Като организация, която работи за прилагане принципите на доброто управление и прилагането на демократичните стандарти в изборния проце...
По време на кампанията нашите усилия ще бъдат насочени към: осъществяването на граждански контрол върху дейността на институциите по подготовка и провеждане на изборите; мониторинг на предизборната кампания; насърчаване на гражданското участие и защита правата на гражданите при упражняване на техните права в изборния процес.
За хода на предизборната кампания, гражданското наблюдение на изборния процес и работата на Асоциацията по тази тема бихте могли да се свържете с екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ на тел: +359 88 555 80 85 г-н Калин Славов, Изпълнителен директор.

Източник: actualno.com