Картел между фирми, участващи в Националната програма за енергийна ефективност

Картел между фирми, участващи в Националната програма за енергийна ефективност ...

КЗК установи картел при санирането в Пловдив


Картел между фирми, участващи в Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив, установи Комисията за защита на конкуренцията. Това е третото решение на Комисията, с което се установява картел при изпълнение на програмата, като санкционирани за същото са и фирми, работили в общините Търговище и Гоце Делчев.

Картелът в Пловдив е установен в рамките на производство, което Комисията за защита на конкуренцията започва още през 2016-а година по сигнал на кмета на Търговище.

"КЗК извърши внезапна проверка в офисите на трима от участниците в поръчката. След преглед на иззетата електронна кореспонденция се установиха индикации за подобно поведение и в други общини, провеждали обществени поръчки по същата програма. И най-силни доказателства имаше за поръчките на община Гоце Делчев и Пловдив", обясни директор "Антитръст и концентрации" към КЗК Ирина Тагаринска.

Проверяващите изпращат информация за започналото производство до фирмите, които работят по програмата. Две от фирмите предоставят цялата електронна комуникация между участниците в поръчката.

"На базата на тези безспорни доказателства комисията успя да докаже картел. В следствие на което тя освободи от санкция първия по ред участник и намали с 50 процента санкцията на втория", допълни Тагаринска.

Установените в картела в Пловдив фирми са 30, а уговорката между тях се отнасяла за поръчката за обследване на сградите, а не при самите строително-монтажни работи.

"Загубата за бюджета не може да бъде изчислена в рамките на производството, тъй като страните се споразумяват да не се конкурират ценово. Но във всеки един случай една подобна тръжна манипулация води до неефективно разходване на бюджетни средства и в ущърб на потребителите, и съответно на данъкоплатците", каза още Тагаринска.

На фирмите, участвали в трите установени картела, е наложена санкция от близо 400 хиляди лева. Освен това на базата на решението на Комисията възложител на бъдещи поръчки може да не ги допусне да участват в тях. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок.

Източник: bnt.bg