Към 31 декември 2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни

...
Към 31 декември 2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни
Коментари Харесай

С 281 са се увеличили местата в детските ясли през 2021 г.

Към 31 декември 2021 година в страната действат 833 независими детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях. В съпоставяне с миналата година броят на местата в детските ясли се усилва с 281 , или с 0.9%, оповестиха от Националния статистически институт.
 Снимка 572782
Източник:

В градовете детските ясли са 724 с 30 667 места, а в селата - 109 с 2 189 места. В съпоставяне с миналата година местата в детски ясли в градовете се усилват с 1.3%, а тези в селата понижават - с 4.6% .

В края на 2021 година осигуреността с места общо за страната е 18.2% , като спрямо 2020 година се усилва с 0.5 процентни пункта.

В териториален аспект данните демонстрират, че в съвсем всички области индикаторът се покачва, а единствено в 3 области (Видин, Монтана и Смолян) понижава. Най-висока е осигуреността с места в детски ясли в областите Габрово (29.5%), Плевен (25.1%) и Благоевград (23.9%), а най-ниска - в Пазарджик (9.5%) и Сливен (10.4%). В област София (столица) осигуреността с места съвсем не се трансформира, като по отношение на 2020 година тя нараства с 0.1
Всичко за Вашата сватба
процентни пункта.
 Снимка 572781
Източник:

През 2021 година в детски ясли са постъпили 27 953 деца, което е с 2 238, или с 8.7%, повече спрямо миналата година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 29 724 деца, от които момчетата са 15 347, а девойките - 14 377. В съпоставяне с 2020 година в края на 2021 година децата в детските ясли се усилват с 486, или с 1.7%.
 Снимка 572779
Източник:

В края на 2021 година обсегът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 16.5% . В съпоставяне с 2020 година цената му се покачва с 0.6 процентни пункта. Най-висок е индикаторът за областите Габрово (23.1%), Плевен (20.7%) и Шумен (20.0%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 година се резервира без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.7%, а минимален - на децата на възраст до 1 година - 0.1%.
 Снимка 572778
Източник:

Към 31 декември 2021 година по главно трудово правно отношение в детските ясли работят 7 769 медицински и други
Всичко за Вашата сватба
експерти, които отглеждат, възпитават и образоват децата
. Медицинските експерти по здравни грижи са 3 651, като 93.2% от тях са медицински сестри.
 Над 1000 места по-малко в детските ясли, само че и децата понижават
Над 1000 места по-малко в детските ясли, само че и децата понижават

С близо 3000 е понижен броят на отглежданите деца в яслите в края на 2020 г.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg