Използването на кредитни карти в днешно време все още се

Използването на кредитни карти в днешно време все още се ...

Удобството на кредитната карта - бързо, лесно, дигитално.

Използването на кредитни карти в днешно време все още се определя като „нещо рисково” от голяма част от обществото, а предпочитаният метод на плащане сред масовия потребител продължава да бъде в брой или с дебитна карта. Проучване*, проведено на сайта на А1 през пролетта, показва, че едва 18% от българите използват кредитни карти, а 33% ползват и двата вида карти – кредитна и дебитна.
Със сигурност притежаването и използването на кредитна карта може да има своите минуси, ако потребителят не спазва стриктно задълженията си към институцията, предоставяща му услугата, но в същото време кредитната карта има и много положителни страни. В крайна сметка всичко зависи от личната финансова отговорност на картодържателя.
Съвременната разплащателна кредитна карта е създадена в средата на миналия век. Дълго време хората са смятали, че нейното притежание води до заеми и дългове, но всъщност всичко зависи от отговорността на ползващия картата. Кредитната карта е един вид бизнес договор с институцията, която я е издала. Когато задълженията по изтеглените суми се заплащат в срок или по-рано, потребителят получава много по-добри условия в бъдеще. Докато използва кредитната си карта, потребителят постепенно оформя своето кредитно досие, т.е. своята кредитна история, в която се показват изтеглените суми и сроковете за погасяването им. Кредитното досие е и определящ фактор, когато се кандидатства за потребителски кредит например. Съответно процесът на одобрение е по-бърз и с по-добри условия, ако потребителят притежава добро кредитно досие.
Удобствата на кредитната карта са много – не се налага носенето на големи суми в брой, могат да се извършват безконтактни плащания, а когато се планира пътуване и е необходимо предплащане на транспорт или хотел, картата е отличен помощник.

Глобализацията дава възможност за разширяване на предлаганите услуги не само в банковите институции. Миналата година А1 стана първият телеком у нас, който предлага своя собствена - . Тя представлява международна, безконтактна кредитна карта MasterCard. Едно от основните предимства на този тип карти е, че потребителят не е обвързан в дълги процеси на одобрение, а има възможност да ги получи само с едно обаждане. Ползвателите на А1 кредитна карта нямат такса за издаване и поддръжка, а тегленето от банкомат както у нас, така и в чужбина, е без никакви такси.
Картата работи на същия принцип, както всяка банкова карта, а потребителите често имат възможност да се възползват от преференциални условия. Тази гъвкавост дава допълнителна увереност на потребителите, че биха могли да посрещнат непредвидени разходи, без да се налага да преминават през сложна процедура по одобряване на кредит, както и без да се налага да заплащат високи такси впоследствие.
Потребителите разполагат и с персонален онлайн профил, където по всяко време на денонощието могат да следят своята наличност, както и информацията за извършените транзакции, да направят бърза справка за движението по кредитната карта, както и да получат информация в реално време за текущите задължения.
А1 Кредитна карта е с кредитен лимит от 3000 лв., с фиксиран месечен лихвен процент (ФМЛП) от 1,48% и годишен процент на разходите (ГПР) от 18,95%.
 
* Методология на проучването: проучването е проведено в периода 22 март – 17 май, чрез онлайн анкета на A1.bg. В изследването са взели участие 1 002 респондента.

Източник: actualno.com