Изказване народният представител от  “БСП за България“ Борислав Гуцанов по време ...

PromoMall.bg
Изказване народният представител от  “БСП за България“ Борислав Гуцанов по време

Гуцанов към БНБ: Има ли доклад от 2019 г. за влизането на България в Еврозоната, който е отрицателен


Изказване националният представител от   “БСП за България “ Борислав Гуцанов по време на чуването на Управителния съвет на Българска народна банка в Народното заседание:
Ние не разясняваме би трябвало или не България да влезе в Еврозоната, а по кое време е най-подходящият миг това да се случи и дали България е подготвена да направи това. Много по-нормално е това решение да бъде взето осведомено, тук, в Народното заседание, въз основата на отчети и информация, която трябваше да бъде предоставена. Ако няма такава информация и не престава диалогът също тъй, по който към този момент два часа върви, като приказки, евроатлантизъм, увереност, воля, Хърватия, голям прогрес, това не е разбор.
Уважаеми господин Радев, не е обикновено Вие да казвате националните представители сами да търсят в интернет, да видят отчетите, да се срещнат какво би трябвало да се направи и сами да стигнат до изводите. Не, ние би трябвало да знаем кой е верният момента, пристигнал ли е или не, каква е готовността на страната ни. Народното заседание носим отговорност за всяко едно българско семейство, за развиването на българската стопанска система и по тази причина, когато някой Ви кани в Народното заседание, с цел да дадете този доклад-анализ, вие би трябвало да го извършите. След като толкоз коментирате тази тематика, отидете в Хърватия да видите дали хората са удовлетворени от бързото приемане на еврото.
И в този момент няколко въпроса:
-Има ли разбор през 2019 година, който е възложен на министъра на финансите тогава господин Горанов? Този разбор какво съдържа и бил ли е в действителност с изключително мнение, бих споделил негативен, по влизането на България в Еврозоната? Може ли той да бъде възложен на Народното заседание?
-Има ли сега направен подобен разбор през месец септември, който на 22-и септември е върнат от Министерство на финансите към вас и в него има направени ремонти от неизвестен източник, има давани рекомендации? Кой е този от Министерството на финансите, в случай че е от там, който е направил тези рекомендации, при състояние, че по член 44, алинея 1 вие сте самостоятелна институция? Молим този отчет също да бъде възложен на Народното заседание, тъй като желаеме да вземе осведомено решение. Отговорността е тук - в националното посланичество.
Що се отнася до постоянен кабинет, длъжностен кабинет – оставете го да се свърши от националните представители.

Източник: duma.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg