Издръжката на четиричленно семейство достигна до 2508 лева месечно, показват

...
Издръжката на четиричленно семейство достигна до 2508 лева месечно, показват
Коментари Харесай

2508 лв. са нужни за издръжка на домакинство месечно. 67% от тях са под него |

Издръжката на четиричленно семейство доближи до 2508 лв. месечно, демонстрират данните на Института за обществени и синдикални проучвания към КНСБ за последното тримесечие. 

Тези средства са нужни за двама възрастни и две деца. Те би трябвало да стигнат за храна, поддръжка на жилище, опазване на здравето, образование, превоз и отмора по отношение на междинните български стандарти. 

Издръжката на живот за човек от четиричленно домакинство е в размер от 627 лева

За обезпечаване на средствата нужни за прехрана от 2508 лева, следва чистият размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този вид домакинство, да бъде не по-нисък от 1254 лева Сравнението с формалните данни от трето тримесечие на 2020 година демонстрира, че чистата работна заплата е в размер от 1065 лева, това значи, че размерът е по-нисък с към 15,1% от нужната заплата за прехрана, а в стойностно изражение разликата е с 189 лева

67,7% от семействата живеят с общ приход на разположение под нужните средства за прехрана. Групата на бедните се резервира на съвсем същите равнища по отношение на предходното тримесечие, само че по отношение на декември нараства с към 200 хиляди души.
Всичко за Вашата сватба
Това се дължи, от една страна, на повишаването на размера на линията на беднотия и разширение на обсега на семействата, само че въпреки това, пандемията засегна най-тежко бедното население, показва анализът. Най-бедните 20% са изправени пред по-голяма заплаха по отношение на най-богатите 20%. Налице са стопански опасности тази част от семействата да станат по-бедни, в сравнение с са били преди рецесията.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров регистрира отражението на провокираната от Ковид рецесия върху работните места - от март до октомври с прилаганите схеми и ограничения са непокътнати над 300 хиляди работни места, само че са изгубени 103 хиляди

" Коронавирусът изостри неравенствата, по-бедните са изложени на по-голям риск. Освен това той промени метода на живот и на работа ", уточни президентът на КНСБ. Той цитира данни на Eurofound, съгласно които 44,5% от всички европейци работят от у дома, у нас този % е 25,6 на 100. Това води след себе си нови опасности.

Изследването регистрира още, че се резервира главният проблем - за към 2/3 от наетите лица работната заплата е по-ниска от междинната за страната.

Темповете на промени на работна заплата в стопански действия със междинен размер по-нисък от междинния
Всичко за Вашата сватба
за страната варират в извънредно необятен диапазон – от минус 3,6% за селско, горско и рибно стопанство, преработваща индустрия, снабдяване на води, до плюс 13,8% за хотелиерство и ресторантьорство. Очевидно е, че тези темпове са незадоволителни, с цел да се осъществя една задоволително висока база, която да подсигурява по-добър витален стандарт на служащите и чиновниците.
Източник: offnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg