Избирателите, които на местните избори на 27 октомври т.г. искат

Избирателите, които на местните избори на 27 октомври т.г. искат ...

Важните дати за местните избори.Избирателите, които на местните избори на 27 октомври т.г. искат да гласуват за кмет и общински съветници в населено място, различно от постоянния им адрес, трябва да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната администрация до 12 октомври. Условие обаче е да имат настоящ адрес поне от шест месеца преди деня на вота, т.е. поне от 27 април т.г.

Това са част важните дати за предстоящите избори за кметове и общински съветници, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК) спрямо разпоредбите на Изборния кодекс. "Дневник" публикува част от хронограмата с крайните срокове.

6 септември - след консултации за състава им при кмета на съответната община ЦИК назначава общинските избирателни комисии;

11 септември - партиите и коалициите подават заявления за участие на местните избори в ЦИК, а комисията ги регистрира;

16 септември - партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления в общинските избирателни комисии за участие в местните избори, а комисиите ги регистрират;

24 септември - партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети предлагат, а общинските избирателни комисии регистрират кандидатските листи;

25 септември - общинските избирателни комисии изпращат в ЦИК списъци с регистрираните кандидати; тогава се провежда и жребият за номерата партиите и коалициите в бюлетината, а номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват поредността на регистрация им;

26 септември - ЦИК утвърждава образеца на бюлетините;

27 септември - начало на предизборната кампания;

30 септември - общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии след консултации между партиите;

12 октомври - краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; избирателите с трайни увреждания могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна кутия;

16 октомври - кметовете на общините обявяват на видно и достъпно място и на интернет страницата на съответната община списъци на заличените лица;

19 октомври - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник;

25 октомври - край на предизборната кампания;

27 октомври - изборният ден започва в 7 и завършва в 20 часа; правото на глас се упражнява само с хартиена бюлетина.

Всичко, което трябва да знаете за:Местни избори 2019 (33)

Източник: dnevnik.bg