Италия предлага да се обмисли възможността за създаване на общ ...

Италия предлага да се обмисли възможността за създаване на общ

Италия предложи да се създаде фонд за обслужване на covid-дълговете на страните от ЕС

Италия оферира да се обмисли опцията за основаване на общ европейски фонд за обслужване на външните задължения на страните от Европейски съюз. Това заяви по време на Деня на спестяванията генералният управител на Банката на Италия Игназо Виско, представен от организация ANSA и. 

" Трябва да се обмисли общото ръководство на част от задълженията на обособените страни от Европейски съюз посредством (общ) амортизационен фонд, който да подкрепя националните принадлежности посредством издаване на европейски скъпи бумаги. Този фонд би могъл да обслужва най-малко задълженията, които са се образували през финалните две години заради пандемията ", цитира думите му организацията. 

По-рано Европейски съюз сътвори Фонд за възобновяване на стопанските системи на европейските страни след пандемията, който възлиза на 750 милиарда евро и е предвиден до края на 2027 година Средствата бяха привлечени под формата на вътрешен заем, който би трябвало да бъде изплатен до 2052 година Италия ще получи от този фонд, наименуван " Фонд на Европейски съюз за ново потомство ", 209 милиарда евро. В същото време организацията добавя, че Италия има един от най-високите външни задължения в Европейски съюз. 

Източник: manager.bg