Искане за получаване на сведения от областния управител на област ...

PromoMall.bg
Искане за получаване на сведения от областния управител на област

Искане за получаване на сведения от областния управител на област Пловдив са изпратили днес народните представители от 16 и 17 МИР в 48 -то Народно събрание

Искане за приемане на сведения от регионалния шеф на област Пловдив са изпратили през днешния ден националните представители от 16 и 17 МИР в 48 -то Народно заседание Никола Минчев, Стой Стоев, Росен Костурков, Венцислава Любенова, Христо Даскалов (ПП), Христо Иванов (ДБ), Иван Петков, Манол Генов, Кристиан Вигенин (БСП) и Стоян Таслаков (Възраждане).

Писмото, основано по самодейност на депутатите от „ Продължаваме Промяната “, е по отношение на утвърждения с Решение№521, взето с Протокол №22 от 24.11.2022 година на Общински съвет – Пловдив Окончателен план за изменение на Общ организационен проект на град Пловдив, дружно с устройствени зони, устройствени индикатори и правила, и нормативи за използване.

С изменението на цитирания Общ устройствен план е позволена смяна на предназначението на „ Парк отдих и просвета “ от озеленена територия за необятно публично прилагане в зона за рекреационни действия.

В писмото националните представители излагат фактическата конюнктура и упорстват да получат информация на съображение член 139 ПОДНС за това дали са спазени всички императивно уредени нормативни условия за смяна на предназначението на парцели, планувани в общите устройствени проекти и приканват регионалния шеф да упражни пълномощията си по член 45, алинея 4 от ЗМСМА като върне за ново разглеждане Решението на Общински съвет – Пловдив пред същия орган.

Източник: novinata.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg