Инфлацията напоследък стана не само европейски, но и почти световен ...

Инфлацията напоследък стана не само европейски, но и почти световен

40% инфлация при някои продукти: кои стоки у нас поскъпнаха най-много за 6 години?

Инфлацията в последно време стана освен европейски, само че и съвсем международен казус. В България към този момент съвсем всеки се интересува какви цени да чакаме в близко време на питателните артикули и главните артикули за бита. Но също по този начин е забавно да забележим с какъв брой са поскъпнали главните артикули по отношение на 2015 година, от което може да се откроят съществени наклонности. Цените на потребителските артикули от 2015 година до септември 2021 година, като цяло са нарастнали с съвсем 10%, посочва хармонизираният показател на потребителските цени, показан от Националния статистически институт (НСИ). Двойно по отношение на общото повишаване-с 20%, са се вдигнали за срока стойностите на стоките от групата на " Хранителни артикули и безалкохолни питиета ". И в тази група, за финалните близо шест години, най-доста са се повишили стойностите на продуктите от групата на " Животински и растителни масла и мазнини "-с 38%. Следват ги самун и зърнени храни (поскъпване с 28%), плодове (с 26%) и зеленчуци (с 24%), питателни артикули като цяло (с 21%). Близо до предходните стойности е повишаването на месо и месни артикули (с 20%), и мляко, млечни артикули и яйца (с 19%). От 2015 година, съгласно статистиката, най-малко е поскъпнала рибата и морските храни (с 8%), както и безалкохолните питиета (с 9,5%). Другото от значение " перо " от най-насъщните разноски-облеклото и обувките, съгласно данните на Национален статистически институт, са поевтинели по отношение на 2015 година, надлежно с съвсем 8% и с близо 15%. Разходите обвързвани с обучение, са се повишили за близо шест години с 26%. Средствата, нужни за жилища, електрическа енергия, газ и други горива, са нарастнали от 2015 година с 18%. От друга страна, съгласно Национален статистически институт, за финалните шест години, средствата за опазване на здравето са увеличени единствено с близо 5%, а за превоз-с 2,4%. Но пък цената на застраховките, обвързвани с превоза, е скочила с 25%. Стоките и услугите, класифицирани от Национален статистически институт в групата на " Съобщенията ", са поевтинели като цяло с 13% от 2015 година насам. В тази група се открояват " телефонни и телефакс апарати ", чиито цени са се " стопили " на половина за срока. Пощенските услуги макар че са поскъпнали с 5%. Стоките и услугите, обвързван с развлечения и просвета, като цяло са поскъпнали с съвсем 5% за обсъждания срок. В тази група макар че, има огромни разлики в посоката на движение и размера на стойностите при другите артикули и услуги. Например, регистрира се поевтиняване на аудиовизуална и фотографска техника (с 14%), само че нейният ремонт нараства с над 10%. Поскъпването на услугите от региона на спорта е с над 17%. Цените на услугите от региона на културата са нарастнали с едвам 3%. Ако погледнем малко встрани от насъщните храни и услуги, виждаме, че посещението на заведения за хранене и хотели като цяло, от 2015 година до момента е поскъпнало с 22%, а стойностите на бижута и часовници са скочили с 32%, съгласно статистическите данни.

Източник: dnesplus.bg