Индия търси покриване за загубите, причинени от климатични бедствия, като ...

Индия търси покриване за загубите, причинени от климатични бедствия, като

Индия: Богатите страни да ни компенсират за щетите от климатичните промени

Индия търси покриване за загубите, породени от климатични бедствия, като страната ще изложи своята позиция по казуса по време на срещата на върха за климата на Организация на обединените нации , прочута като COP26, оповестява Bloomberg.

„ Нашето настояване е следното: би трябвало да има отплата за направените разноски и тя би трябвало да се поеме от развитите народи “, изтъква Рамешвар Прасад Гупта, чиновник на индийското министерство на околната среда.Още по тематиката

Лидери и дипломати от цялостен ​​свят ще се съберат в Глазгоу, Шотландия, за годишната среща на върха за климата, с цел да се предотвратят влошаващите се последствия от световното затопляне. Очаква се обезщетението за климатичните бедствия да бъде главен казус в преговорите и тематиката е нещо, което Индия към този момент засегна по време на визитата на американския посланик по климата Джон Кери, съгласно Гупта. Богатите страни са отговорни за по-голямата част от парниковите газове, които загряват планетата.

Парижкото съглашение за климата от 2015 година съставлява пътна карта за справяне със „ загубите и вредите “ от изменението на климата, само че оставя казусите за отговорността и обезщетенията без отговор. Дискусиите започнаха още през 2013 година на предходна среща на върха във Варшава, само че техническите детайлности за това по какъв начин да се правят такива парични преводи към момента не са изяснени.
Общата концепция е, че въз основа на историческия принос към световните парникови газове, страните ще дават отплата за вредите , които замърсяването с парникови газове един ден ще аргументи . Държавите, които страдат от климатични бедствия, могат в следствие да предявят искания за обезщетения. Но не всички бедствия са породени от изменението на климата и учените едвам недавна започнаха упорита работа, с цел да могат да изчислят по какъв начин и с какъв брой нагряването на атмосферата е довело до конкретно екстремно метеорологично събитие .

Днес Индия е третият по величина замърсител с парникови газове в света на годишна база и е измежду първите 10 страни-замърсители в исторически проект , което означава, че тя също ще би трябвало да обезпечи обезщетение за други страни . Поради тази подбуда е доста евентуално Индия да дължи доста повече пари, в сравнение с би трябвало да получи под формата на климатични компенсации от други страни .

Постигане на климатичен неутралитет

Индия е единствената страна измежду 10-те най-големи стопански системи в света, която не си е сложила за цел да намали излъчванията . Дори прилежащ Китай към този момент разполага с сходна тактика с небосвод до 2060 година , като изостава с десетилетие в това отношение от страни като Съединени американски щати , Англия и Европейския съюз (ЕС). По-рано тази година Индия обяви, че обмисля да сложи краен период за реализиране на въглероден неутралитет, само че държавното управление към момента се бави с това.

Не всички страни би трябвало да афишират цел за реализиране на климатичен неутралитет преди срещата в Глазгоу, показва министъра на околната среда в Индия Бупендер Ядав.

Развитите страни трябваше да дават всяка година по 100 милиарда $ на разрастващите се страни за финансиране на битката против климатичните промени, започвайки от 2020 година Парите ще бъдат употребявани за планове , които понижават излъчванията и оказват помощ на страните да се адаптират към новата реалност . Последната дискутирана стойност на пакета възлиза на към 90 милиарда $ и надеждите за цялостен ангажимент понижават с наближаването на конференцията в Глазгоу.

Източник: investor.bg