Индия изпитва остър недостиг на въглища, които се използват за ...

Индия изпитва остър недостиг на въглища, които се използват за

Ще остане ли Индия на тъмно

Индия изпитва изострен дефицит на въглища, които се употребяват за произвеждане на електрическа енергия в топлоелектрическите централи (ТЕЦ), написа Прайм. Индийските Топлоелектрическа централа-ове не могат да задоволят потребностите на вътрешния маркет на електрическа енергия заради възходящото издирване от индустриалните предприятия. Производството в страната бързо се възвръща след премахването на рестриктивните мерки, наложени по време на пандемията от ковид. Пазарът на електрическа енергия макар че се усложнява поради спада на вноса на въглища, който стана прекомерно безценен за индийските консуматори. В резултат на това, управляващите са принудени да прибягват до непрекъснати прекъсвания на електрозахранването. В редица индийски щати прекъсванията на електрозахранването не престават по 14 часа в денонощието, макар незабавните ограничения, подхванати от централното държавно управление за обезпечаване на гориво на топлоелектрическите централи. Държавната Coal India-най-огромната въгледобивна компания в света, усили производството и доставките за електроцентралите, само че запасите от въглища в Топлоелектрическа централа-овете към момента са сериозно малки. Освен това, управляващите подредиха на държавни и частни фирми, които имат въглищни мини и кариери, да употребяват въглищата единствено за произвеждане на електрическа енергия. Към момента множеството от 135-те топлоелектрическите централи на Индия разполагат със ресурси от въглища за по-малко от три дни. Ако казусът не се взе решение незабавно, в края на седмицата страната ще има дефицит от 40-50 гигавата електрическа енергия. По думите на индийския министър на енергетиката, представен от The Indian Express, индийските Топлоелектрическа централа-и може да изпитват дефицит на въглища още 5-6 месеца. Затова индийските управляващи имат намерение да основат стратегически запаси от вносни въглища, с цел да предотвратят прекъсвания в доставките на електрическа енергия в бъдеще. Обмисля се и опцията за основаване на стратегически ресурси от естествен газ. Страната е мощно подвластна от въглищата, като техният порцион надвишава 70% от енергийния й баланс. Индия разполага с големи ресурси от въглища, по който индикатор тя е на пето място в света, само че добивът понастоящем не може да задоволи потребностите на страната. Индия е вторият в света най-огромен вносител на въглища след Китай.

Източник: dnesplus.bg